Canisterapie v Nemocnici Jindřichův Hradec

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se snaží aktivně zapojit a zpříjemnit pobyt pacientů a to s využitím aktivizačních programů.

Aktivizační programy
Na oddělení jsou pořádány pro pacienty různé aktivity s velkou pomocí dobrovolníků a studentů Střední zdravotnické školy. Mezi aktivity patří např. zpívání za doprovodu hry na kytaru, předčítání nebo se vyrábějí různé dekorační předměty na aktuální téma.
Canisterapie
Novým programem, který naše nemocnice zavedla je canisterapie ve spolupráci s výcvikovým sdružením HAFÍK, o.s. Jedná se o léčebný kontakt psa a člověka, kdy je uplatňována metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na pacienty prostřednictvím speciálně cvičeného a vedeného psa. Canisterapie jako forma aktivizační činnosti, která v naší nemocnici probíhá 2 x týdně na oddělení následné intenzivní péče, oddělení sociálních lůžek, dětského oddělení, odděleních následné a rehabilitační péče je tato aktivita velmi oblíbená a přináší pacientům radost a motivaci pro další činnosti.
Fotogalerie

canisterapiecanisterapiehafik logo