Dezinfekce rukou pro návštěvy

Na rukou každého z nás je nespočetné množství mikroorganismů, které pokaždé, když na něco sáhneme, „otiskneme“ do svého okolí a současně se jiné mikroorganismy „otisknou“ na naše ruce. Této transientní mikroflóry je možné se zbavit jednoduchou dezinfekcí rukou.

Pro zdravotnická zařízení jsou typičtí rezistentní původci nemocí, kteří mají schopnost odolávat většině antibiotik, a pokud vyvolají infekci, léčba je mnohdy zdlouhavá, komplikovaná a v některých případech s fatálními následky. Ve zdravotnictví platí mnoho zásad a opatření proti vzniku a šíření infekce, které jsou zdravotníkům jasné, byť je vždy nedodržují, snad z důvodu profesionální deformace, určitě však ne z arogance nebo nezájmu. Laické populaci však tyto zásady nejsou většinou zcela známé. Pacient může být infikován také původci nemocí, kteří jsou běžně přítomní v komunálním prostředí, např. chřipkou nebo průjmem. I tyto infekce mohou způsobit dramatické komplikace zdravotního stavu nejen u nemocného pacienta, za kterým návštěva přišla, ale i dalším pacientům na oddělení. Problém nastává i v případě, když „zvědavá“ návštěva nebo pacient sáhne na operační ránu bez předchozí dezinfekce rukou. Logickým krokem ke zlepšení prevence infekce přenášených rukama je proto zapojení pacientů i laické veřejnosti vstupující do zdravotnického zařízení do konceptu hygieny rukou. To je hlavní myšlenka projektu, který právě realizujeme v Nemocnici Jindřichův Hradec.
V rámci projektu jsme před vstupy na oddělení (zatím pouze na pavilonu D) umístili poutače s dávkovačem dezinfekce. Obrázky na poutači upozorňují návštěvníky nemocnice na důležitost dezinfekce a názorně ukazují, jak si správně ruce dezinfikovat. Na odděleních, kde projekt zatím nebyl realizován je možnost požádat o dezinfekci rukou zdravotnický personál. Myslete na to, že dezinfekcí rukou chráníte sebe i blízké, které jste přišli navštívit.