Poradna pro riziková těhotenství

Oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení
Telefon: 384 376 177
Ordinující lékař: MUDr. Daniela Pokorná
Umístění: areál NEMJH, pavilon C, 2. patro, č. dveří 236
Ordinační hodiny
Pátek 09:00 – 11:00