Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Oddělení následné a rehabilitační péče

MUDr. Martina Šteflová Primář
MUDr. Martina Šteflová
Tel.: +420 384 376 459
E-mail: steflova@nemjh.cz

Staniční sestry
Bc. Helena Bombalová (ONRP A)
Bc. Ludmila Nedvědová (ONRP B)
 
Tel.: +420 384 376 224
Tel.: +420 384 376 381

Další kontakt
Tel.: +420 384 376 211 (ONRP A sesterna)
+420 384 376 212 (ONRP A vyšetřovna)
+420 384 376 352 (ONRP B sesterna)
+420 384 376 149 (ONRP B vyšetřovna)

Prosíme příbuzné, aby své blízké navštěvovali až po 10. hodině dopolední. Velice nám tím usnadníte běžný provoz oddělení (ráno a během dopoledne probíhají vizity, převazy, odvozy na vyšetření atd.).
Mimořádné návštěvy např. brzy ráno lze samozřejmě domluvit individuálně s ošetřujícím lékařem.


Oddělení následné a rehabilitační péče zahrnuje dvě stanice. Oddělení následné a rehabilitační péče A (ONRP A) a oddělení následné a rehabilitační péče B (ONRP B).

Oddělení následné a rehabilitační péče A

 • 30 lůžek, 15 pokojů (2 jednolůžkové, 11 dvojlůžkových a 2 třílůžkové).
 • Bezbariérové sociální zařízení.
 • Rehabilitační pomůcky (motodlaha, rotoped, chodítka, invalidní vozíky, berle a pod.)
 • Možnost využití venkovních prostor zahrady k rehabilitaci chůze či pro setkávání se se svými blízkými.
 • Součástí zahrady je prostor vyhrazený pro kuřáky.
LDN - chodbaLDN - sesternaLDN - společenská místnost

 


Oddělení následné a rehabilitační péče B

 • 23 lůžek, 9 pokojů (6 dvojlůžkových – z toho 1 dvojlůžkový pokoj s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, 1 třílůžkový a 2 čtyřlůžkové)
 • 8 pokojů je vybaveno rozvodem kyslíku.
 • Bezbariérové sociální zařízení.
 • Rehabilitační pomůcky(motodlaha, chodítka, berle, invalidní vozíky a pod.)
 • Umístění odd. v přízemí umožňuje pacientům využít nemocniční park k procházkám a setkání se svými blízkými.
 • Součástí odd. je balkón, který je určený jako prostor pro kuřáky.
ONRP BONRP BONRP B

Na obou stanicích poskytujeme léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům , u kterých byla zvládnuta akutní fáze nemoci, není nutný další pobyt na akutním lůžku a potřebnou zdravotní, ošetřovatelskou či rehabilitační péči nelze poskytnout ambulantně. U těchto pacientů předpokládáme zlepšení zdravotního stavu či úplné uzdravení nemocného. Jde například o pacienty po operacích, po těžkých úrazech, po zlomeninách a podobně.

Hospitalizujeme také pacienty s chronickým onemocněním, kde charakter onemocnění nedovoluje předpokládat výrazné zlepšení. Naše péče vede ke stabilizaci zdravotního stavu hospitalizovaného, popřípadě zpomalení zhoršování nemoci nebo důstojné dožití nemocných v konečném stádiu nemoci. Zdravotní stav pacienta nevyžaduje pobyt na akutním lůžku a nemoc nelze ovlivnit ambulantně.Jedná se především o pacienty „z terénu“ na doporučení praktického lékaře a o pacienty přeložené z lůžek akutní péče.

Spektrum našich pacientů je široké.

Od pacientů potřebujících hlavně léčebnou rehabilitaci po ortopedických operacích, pacienty po polytraumatu např. po autonehodě, neurologické pacienty po mozkových příhodách, pacienty po kardiorespiračním selhání, pacienty s onkologickým onemocněním, pacienty po rozsáhlejších chirurgických zákrocích až po imobilní pacienty s poruchou vědomí.

Při péči o pacienta spolupracujeme s odborníky prakticky všech specializací zastoupených v naší nemocnici.

Na obě stanice pravidelně dochází rehabilitační pracovnice, které svým kladným přístupem k pacientovi a svými zkušenostmi motivují nemocné k co nejlepším výkonů. T.č. je možné za přímou úhradu využít i služeb erudovaného externího rehabilitačního pracovníka Bc. Jakuba Malého.

Nabízíme také duchovní služby nemocničního kaplana Mgr. Benjamina Krause. Ten také zaštiťuje práci dobrovolníků, které edukuje jak komunikovat s dlouhodobě nemocnými pacienty.

Úzce a prakticky denně spolupracujeme se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou , která velmi svědomitě a ochotně pomáhá řešit často velmi nevlídnou sociální situaci nemocného.

Od listopadu 2014 probíhá na obou odděleních canisterapie – dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

GarpíkEbinka

Na obou stanicích používáme k aktivaci pacientů metody bazální stimulace.

Obě stanice fungují jako školicí pracoviště pro SZŠ v Jindřichově Hradci.

Ve spolupráci se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou a nemocničním kaplanem Bc. Benjaminem Krausem pořádáme několikrát do roka v prostorách našich odd. kulturně-společenské akce (pěvecká vystoupení žáků SZŠ v Jindřichově Hradci, velikonoční a vánoční besídky dětí z mateřských školek a ostatních dobrovolníků).

Klademe důraz na informovanost příbuzných pacienta.
Jejich spolupráce je důležitá a nepostradetelná pro úspěšnou rekonvalescenci nemocného.


Programy a partneři

Hafík - výcvikové canisterapeutické sdružení


Dokumenty oddělení

Žádost o přijetí na ONRP
Oddělení následné a rehabilitační péče | Žádost o přijetí na ONRP
Formát souboru: pdf
15/07/2015
142.1 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví