Životopis MUDr. Bohumila Markalouse

Hlavní strana / Životopis MUDr. Bohumila Markalouse

Profesní životopis primáře ORL oddělení nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. MUDr. Bohumila Markalouse

 • 1981 promoce na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Praze
 • 1984 atestace I. stupně z otorinolaryngologie
 • 1990 atestace II. stupně z oboru otorinolaryngologie
 • 1990 atest I. stupně z akupunktury a metod alternativní medicíny
 • 1981-1986 ORL sekundární i ambulantní lékař v Benešově, Kutné Hoře, Kolíně a Táboře
 • 1986-1999 civilní zaměstnanec ORL oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze
 • 1992-1993 revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny (úvazek 0,2)
 • 1999 až 2000 primář ORL kliniky 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
 • Od roku 2001 až dosud primář ORL oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
 • Patří mezi zakladatele a propagátory funkční endoskopické endonazální chirurgie v našem státě. Frontální sinotomie (otevření čelní dutiny), uzávěr mokových píštělí lební spodiny, operace odvodných slzných cest a dekomprese očnice touto metodou jsou jedny z prioritních výkonů v republice. Provedl přes 6 000 endoskopických endonazálních operací
 • Mikroskopickou technikou operuje štítnou žlázu (přes 4 500 výkonů) a příštítná tělíska, provádí dekomprese a sutury hlavových nervů
 • V osmdesátých letech 20. století se podílel s radiology ÚVN Praha na rozvoji algoritmu zobrazování paranazálních dutin CT a jeho aplikaci do klinické praxe v naší republice
 • Zorganizoval čtyři preparační a operační kurzy endoskopické endonazální chirurgie
 • Člen České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku a České endokrinologické společnosti
 • Místopředseda Rinologické sekce České společnosti ORL/HNS ČLK JEP
 • Je autorem specializované monografie pro lékaře 1. vydání Zobrazení hlavy. Kniha obdržela cenu Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za nejlepší monografii v medicíně v naší republice za rok 2000
 • 2. rozšířené a přepracované vydání Zobrazení hlavy vyšlo v roce 2006
 • Dále napsal knihy určené pro postgraduální vzdělávání lékařů i širokou čtenářskou obec: Rýma (1. vydání), Nemoci štítné žlázy (1., 2. a 3. vydání), Nemoci krku (1. vydání) a Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy (1. vydání) a je spoluautorem eOtorinolaryngologie, (online), 19. verze
 • Publikoval 72 článků v odborných lékařských časopisech a přednesl více než 180 sdělení na lékařských shromážděních

 

 

Publikace

Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy – Bohumil Markalous, František Charvát, Jan Nejedlý

Bohumil Markalous, František Charvát, Jan Nejedlý – Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy
Obsah hlavních kapitol
Podrobný obsah

Formát A4, 403 stran

Nakladatelství TRITON,

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

Web: www.triton-books.cz

E-mail: info@triton-books.cz

Ke stažení na stránkách nakladatelství Triton

 

 

Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část, CT, MR, konvenční rentgenografie, endoskopie, angiografie, ultrasonografie, metodika vyšetřování, anatomie, patologie – Bohumil Markalous, František Charvát a kol.

nemjh_orl_markalous_zobrazeni_hlavy

Kniha vyšla v roce 2000, 417 stránek formátu A4, 980 obrazů
Nakladatelství odborné literatury MAXDORF s. r. o.
Web: www.maxdorf.cz
E-mail: info@maxdorf.cz

 

Monografie je výsledkem spolupráce autorů převážně z Ústřední vojenské nemocnice a 3. LF UK FN Královské Vinohrady v Praze – chirurgů (otorinolaryngologa, neurochirurga, stomatochirurga a oftalmologa) s radiology. Většina publikovaných vyobrazení byly klinicky i operačně ověřena. Doplněna jsou 172 schématy od jednoho ze zakladatelů otorinolaryngologie prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc.

 

Kniha obsahuje rentgenovou anatomii normálních a základních patologických stavů paranazálních dutin, orbity, lební spodiny včetně porovnání zobrazovacích možností jednotlivých metod v korelaci s operačními nálezy.

 

Monografie je bezprostředně přínosná pro radiology i rentgenové laboranty, otorinolaryngology, neurochirurgy, stomatochirurgy, oftalmology, chirurgy, alergology. Užitečnou se stává i pro ostatní lékařské obory v rámci postgraduálního vzdělávání, včetně doplnění pro studující medicíny.Lektoři: prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky IPVZ Fakultní nemocnice Bulovka v Praze, doc. MUDr. Jan Vokurka, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 

Kniha obdržela cenu Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za nejlepší knihu v medicíně v naší republice za rok 2000.

 

Recenze profesora MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

Odborné porotě pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Český literární fond bylo předloženo několik desítek knižních publikací z různých vědeckých oborů včetně medicíny k udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 2000. Odborná porota se rozhodla na své schůzi ze dne 14. 5. 2001 udělit po pečlivém zhodnocení recenzních posudků Cenu Josefa Hlávky dílu Markalous, Charvát a kol. s ilustracemi Ervína Černého Zobrazení hlavy – paranazální dutiny, lební baze a obličejová část, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Maxdorf Jessenius. Kniha je dílem autorského týmu odborníků, převážně z ÚVN Praha a ze 3. LF UK FN Královské Vinohrady, a to z chirurgických oblastí (ORL, neurochirurgie, stomatochirurgie, oftalmologie) a radiologie.

 

V odůvodnění k udělení ceny je zdůrazněna originalita díla, a to jak po stránce obsahové, tak i formální.

 

Souborná práce o zobrazovacích metodách hlavy je vysoce aktuální, neboť poskytuje moderní pohled na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového, zrakového systému, úrazů a nádorů hlavy. V návaznosti na zdokonalenou zobrazovací techniku se zdokonalují i terapeutické postupy. V naší odborné literatuře jde z tohoto hlediska o vysoce originální dílo, jež svým obsahem zasahuje do řady systémů.

 

Hodnotící komise vzala v potaz rozsah zkušeností autorského kolektivu se zhodnocením asi 15 000 snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a jiných zobrazovacích metod a tisícových kasuistik různých operačních metod.

 

Mimořádný význam mají i popisy anatomie a patologie a korelace nálezů s klinickou diagnózou.
Formální stránce nelze nic vytknout. Nezasvěceného laika nebo odborníka z jiné oblasti medicíny musí kromě množství dokumentace zaujmout i kvalita obrazového materiálu a již pouhé prolistování 417 stran nenechá na pochybách o pracnosti díla a o píli a vysoké odborné kompetentnosti autorů.

 

K celému dílu mám i určitý osobní vztah, o němž se zmíním i s vědomím, že může sice vyvolat klamný dojem a tím, že může být pojat jako povýšení subjektivního pocitu nad vědeckou objektivitu, jenž však je projevem nesmlčitelného obdivu uměleckých anatomo-topografických schémat, tedy obdivu nad ilustrátorským uměním profesora dr. Ervína Černého, DrSc., excelentního otorinolaryngologa, jednoho ze zakladatelů této oblasti naší medicíny, ale také malíře, archeologa, geologa, přírodovědce, filozofa, nositele četných vyznamenání, laureáta nejvyššího ocenění ČLS JEP, Purkyňovy ceny atd., a mohu-li říci i mého přítele. Jsem hluboce přesvědčen, že polyhistor, ojedinělý v nynější době, vědec i umělec Ervín Černý dodal dílu zcela uměleckou hodnotu a propojil tak v tomto impozantním díle vědu s uměním, obé na mimořádně obdivuhodné výši.

 

Dílo by zasloužilo, aby překročilo hranice této země. Nevím, jestli se tak stane. Každopádně ale zůstane historickým mezníkem v naší medicínské literatuře a bude pro další medicínské generace dokladem důmyslu, píle i umění odborné generace naší doby. Zůstane i důstojnou archiválií české medicínské literatury z posledního roku 20. století.

 

Dovolte mi, abych jménem Nadace Český literární fond i Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových gratuloval autorům k udělení Ceny Josefa Hlávky s vědomím, že jde o skvělý triumf české medicínské literatury.

Obsah monografie

 

 

V roce 2006 vyšlo upravené rozšířené 2. vydání Zobrazení hlavy:

2. vydání Zobrazení hlavy
Obsah 2. vydání Zobrazení hlavy

 

A4 formát, 658 stran, 1 773 obrazů
Lektoři: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., přednosta Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, prof. MUDr. Pavel Eliáš CSc., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, přednosta Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 

Nakladatelství TRITON, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10,

Tel.: 02/74 78 10 77-9

E-mail: info@triton-books.cz

Distribuce a prodej ve všech prodejnách knih

Ke stažení na stránkách nakladatelství Triton

 

 

Rýma otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny – MUDr. Bohumil Markalous

MUDr. Bohumil Markalous - Rýma otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny
Obsah knihy

 

Monografie formátu A5, 157 stran,
25 snímků výpočetní tomografie a magnetické rezonance hlavy, 11 tabulek,
Humorné ilustrace Marie Kolářové (44 kreseb)
Obsahuje přístupnou formou podaný přehled infekčních a alergických nemocí dýchacích cest, kterými trpí každý pátý v populaci.
Podrobně popsány současné moderní neoperační i operační metody léčby.
Vysvětleny hlavní problémy a zásady zdravého způsobu života a předcházení nemocím.

 

Nakladatelství TRITON, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10
Tel.: 02/74 78 10 77-9
E-mail: info@triton-books.cz
Distribuce a prodej ve všech prodejnách knih

 

Ukázky z knihy:

Úvod
“Ne odkud přicházíte budiž nadále vaší ctí, nýbrž kam jdete.”

 

Vážení čtenáři, tato kniha vznikla na podkladě vašich přání a otázek, které nám kladete. Rád bych vás proto informoval o nemocích dýchacích cest tak, abyste jim mohli lépe předcházet, věděli jak je léčíme. A také, abyste se naučili žít s některými chronickými nemocemi, jejichž projevy dokážeme jen zmírnit, ale bohužel ne vyléčit.

 

Právě váš aktivní přístup a co nejvíce znalostí o těchto chorobách a rady nás lékařů jsou nejlepší formou spolupráce pro udržení vašeho dobrého zdraví.

 

Další pohnutkou k napsání této knihy jsou výsledky studií o efektu informací, které od nás lékařů využijete. Prokázalo se, že až 60 % pacientů (včetně zdravotníků) odcházejících z ordinace lékaře zapomnělo podrobnosti lékařských doporučení a informací, anebo si je špatně vysvětlí, jakmile opustí ordinaci. Způsobuje to napětí z návštěvy lékaře. Nejedná se ovšem o snahu zkrátit pohovor s lékařem, ten je totiž nenahraditelný. Cílem je prohloubit vaše znalosti a podpořit váš pozitivní přístup ke zlepšení vašeho zdraví.

 

Nemoci dýchacích cest patří k nejčastějším chorobám člověka.V posledních desetiletích narůstá jejich počet na celém světě. Stejně závažným jevem je posun prvních projevů nemoci do raného dětského věku.
Určitou formu rýmy jsme měli všichni, záněty vedlejších nosních dutin postihují téměř 5 % a alergické rýmy až 20 % populace. Počet alergiků v naší populaci dosahuje 25 %, a výskyt průduškového astmatu stoupá až na 10 %. Zvýšená dráždivost průdušek (podklad bronchiálního astmatu) byla zjištěna u 60 % nemocných s alergickou rýmou.

 

Choroby dýchacího systému jsou ve více než 40 % případů příčinou krátkodobé pracovní neschopnosti.
Nejedná se většinou o závažné nemoci, ale svojí povahou a často dlouhodobým trváním výrazně zasahují do vaší životní pohody, ovlivňují váš spánek i pracovní aktivity.

 

Rád bych vám přiblížil základy stavby a funkce horních dýchacích cest, jejich vyšetřování a léčbu podle současných moderních léčebných metod.

 

Poznamenávám, že na terapii dýchacích cest se podílejí a spolupracují obvodní lékař, otorinolaryngolog (lékař pro nemoci ušní, nosní a krční), alergolog – imunolog, plicní lékař, mikrobiolog, radiolog, biochemik a další.

 

Vážení čtenáři, pro vaši informovanost uvádím v oddílu Léčba i stručný přehled běžně dostupných léků pro terapii dýchacích cest. Léčiva předkládám pod jejich firemními názvy a nečiním si tímto nárok na náhražku lékopisu, či návod k užívání léků. V tomto odkazuji na vaše ošetřující lékaře a na návody v příbalových letácích.

 

V závěru knížky jsem pro vás, milí čtenáři, vytvořil malý slovníček, který vám usnadní orientaci.
Kniha je určena zvláště vám, kteří projevíte hlubší zájem o poznání své nemoci a o její léčbu. Proto jsou některé kapitoly poněkud obsáhlejší. Doufám, že méně zvídaví se nebudou nudit a přečtou si jen to, co je zajímá.

 

Pokud byste chtěli získat více vědomostí, odkazuji na uvedenou literaturu.

 

Milí čtenáři, přeji vám, aby přečtení následujících stránek ve vás zanechalo optimistický pocit, důvěru ve vlastní schopnosti i to, že jsme připraveni maximálně vám pomoci při udržování vašeho zdraví.

Laškovné definice v některých kapitolách jsou převzaty z díla Nový Démokritos od mého dědečka spisovatele Jaromíra Johna. Tyto aforismy si zaznamenával John ve třicátých až padesátých letech, vydány však byly až za 34 let po jeho smrti v roce 1986.

Bohumil Markalous

 

 

Nemoci štítné žlázy – MUDr. Bohumil Markalous, MUDR. Marie Gregorová

MUDr. Bohumil Markalous, MUDr. Marie Gregorová - Nemoci štítné žlázy
Obsah

 

Recenze prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc., vedoucího subkatedry endokrinologie IPVZ a vedoucího lékaře Endokrinologického ústavu v Praze

 

Předkládaná práce je útlá brožurka o 130 stranách (včetně téměř 15 stran slovníku, který vysvětluje srozumitelnou formou základní pojmy v textu používané). Zabývá se širokou problematikou počínaje historickými poznámkami přes možnosti diagnostiky a léčby až po praktické rady pro nemocného, jak a kdy podávat léky, co si vzít s sebou do nemocnice, co má nemocný očekávat od jednotlivých léčebných zákroků, kdy má pacient sám myslet na onemocnění štítné žlázy, jak změnit svůj životní styl podle povahy onemocnění. Poměrně krátkou, ale koncisní informací je několik stránek textu na vztah štítné žlázy k poruchám látkové výměny, k srdečně cévnímu systému a k osteoporóze. Rovněž zde stručně uvádí odlišnosti u mladistvých, vliv na ženskou reprodukci a význam poruch štítné žlázy v těhotenství.

 

Práce je důležitá ze dvou hledisek:

 1. Vyplňuje časovou mezeru od druhého vydání publikace Nemoci štítné žlázy Němec a kol., která byla rovněž zaměřena na informaci pacientům o základních problémech chorob štítné žlázy a významu spolupráce zdravotníků a nemocných při diagnostice a léčbě chorob. Ty jsou obvykle chronické povahy a často alespoň přechodně, významně komplikují život nemocných.
 2. Znamená originální přístup v naší literatuře zaměřené na informovanost pacientů a prohloubení možností spolupráce pacientů a zdravotníků a zvýšení iniciativy nemocných při řešení vlastních zdravotních problémů. To je plně v souladu s mezinárodními trendy zakládání organizací nemocných s určitou skupinou chorob nebo s chorobami určitého orgánu. I v naší republice se plně osvědčuje aktivita pacientských organizací diabetiků, nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a další.

 

Publikace Markalouse a Gregorové je psána atraktivní formou srozumitelnou pro průměrně vzdělaného pacienta, ale je cenná pro zdravotníky a lékaře včetně kvalifikovaných odborníků nikoli jako zdroj faktických informací (což jistě není jejím cílem), ale jako užitečný návod pro řešení někdy složitých vztahů mezi zdravotníkem a nemocným a jako určitá předloha pro aktivitu zdravotníků při pohovorech s nemocnými, samozřejmě s příslušnými modifikacemi podle konkrétní situace u konkrétního nemocného.

 

Na práci zvláště cením to, že přes populární formu úpravy nikdy nezkresluje a nezjednodušuje zdravotní poznatky, ale snaží se je – podle mého názoru velmi úspěšně – přizpůsobit možnostem chápání průměrně vzdělaného občana – nezdravotníka.

 

Uvedená publikace je cenným obohacením naší populárně naučné literatury, která na rozdíl od ambicí podobně zaměřených prací nemá za úkol ukázat hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti autorů (které jsou samozřejmě nezbytnou podmínkou pro sepsání podobné práce) nebo ohromit nemocného možnostmi a perspektivami výzkumu v příslušném oboru (což někdy vede k dojmu čtenáře, že vše je v medicíně řešitelné, jen jeho ošetřující lékař to jaksi neumí). Naopak cílem autorů je poskytnout důležité informace a získat nemocného pro spolupráci při téměř vždy dlouhodobé a často náročné léčbě jeho vlastní choroby za konkrétních podmínek, ve kterých žije a ve kterých se léčí.

 

Takže závěrem:
Jde o ojedinělou publikaci, která významnou měrou přispěje ke zkvalitnění vzájemné spolupráce zdravotníků a nemocných a k aktivní účasti nemocných u chorob štítné žlázy, které rozhodně nejsou zanedbatelné ze zdravotního i obecně společenského hlediska.

 

Praha, 25. 11. 2003
publikováno v odborném lékařském časopise Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa, 6, č. 4, 2003, s. 232

 

 

Nemoci krku – MUDr. Bohumil Markalous

MUDr. Bohumil Markalous – Nemoci krku
Obsah

 

ORL lékaři pravidelně přednášejí na celostátních i zahraničních ORL a endokrinologických kongresech a aktivně publikují (viz dále).

 

 

Publikace

Monografie

 1. Markalous, B., Charvát, F. a kol.: Zobrazení hlavy – CT, MR, konvenční rentgenografie, endoskopie, angiografie, ultrasonografie, metodika vyšetřování, anatomie, patologie. 1. vydání, Maxdorf, Praha, 2000, 417 s.
 2. Markalous, B.: Rýma – otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny. 1. vydání, Triton, Praha, 2002, 157 s.
 3. Markalous, B.: Nemoci krku. 1. vydání, Triton, Praha, 2004, 255 s.
 4. Charvát, F., Markalous, B. a kol.: Zobrazení hlavy – CT, MR, RTG, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie, angiografie, intervenční neuroradiologie, navigovaná chirurgie; metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika. 2. vydání, Triton Praha, 2006, 658 s.
 5. Markalous, B., Gregorová, M.: Nemoci štítné žlázy – otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny. 3. vydání, Triton, Praha, 2007, 197 s.
 6. Markalous, B., Charvát, F., Nejedlý, J., Zýková, E.: Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy. 1. vydání, Triton, Praha, 2009, 403 s.
 7. Hybášek, I., Vokurka, J., Markalous, B. a kol.: eOtorinolaryngologie, (online), 19. verze, leden 2019, Hradec Králové, ISSN 1803-280X. K dispozici volně ve vyhledávačích pod „e0torinolaryngologie“.

 

Články

 1. Markalous, B.: Muko a pyokely čelistních dutin po operacích dle Caldwell-Luca. Voj. zdrav. listy, 59, 1990, 67-71.
 2. Markalous, B., Zelený, M.: Příčiny a výsledky revizí čelistních dutin po operaci dle Caldwella-Luca. Čs. Otolaryng., 40, 1991, 82-85.
 3. Markalous, B., Mikolaj, M., Svárovský, J.: Pyopneumosinus frontalis dilatans. Čs. Otolaryng., 41, 1992, 54-56.
 4. Markalous, B., Svárovský, J., Pernikář, L., Přeučil, P.: Prevence poškození zvratného nervu a péče o nemocné s poruchou hybnosti hlasivek po strumektomii. Choroby hlavy a krku, 3, 1994, 14-17.
 5. Markalous, B. Šňupárek, Z., Šrámková, E.: Komplikace po obstřiku hvězdicové uzliny. Choroby hlavy a krku, 3, 1994, 56-57.
 6. Markalous, B., Svárovský, J., Rákosník, P., Dutka, J., Charvát, F.: Endonazální endoskopická chirurgie v léčbě alergických onemocnění horních a dolních dýchacích cest. Fórum imunologie, 1995, 25-28.
 7. Markalous, B., Svárovský, J., Pěkný, I., Haninec, P., Dutka, J., Charvát, F.: Střelná poranění krku. Otolaryngol. (Prague), 43, 1994, 232-238.
 8. Markalous, B., Svárovský, J., Pilbauer, J.: Časné výsledky endonasálních endoskopických operací. Otolaryngol. (Prague), 43, 1994, 244-247.
 9. Markalous, B., Svárovský, J.: Endoskopická endonasální chirurgie v léčbě zánětů čelních dutin. Otolaryngol. (Prague), 44, 1995, 25-29.
 10. Markalous, B., Svárovský, J., Sobota, J., Dutka, J., Charvát, F.: Korelace výpočetní tomografie s nálezy při endoskopických endonasálních operacích. Otolaryngol. (Prague), 44, 1995, 30-36.
 11. Voldřich, Z., Mikolaj, M., Markalous, B.: Příspěvek ke klinické diagnostice pleiomorfních adenomů slinných žláz. Choroby hlavy a krku, 1, 1992, 5-9.
 12. Dutka, J., Markalous, B., Svárovský, J.: Trojrozměrné zobrazování výpočetní tomografií v ORL. Choroby hlavy a krku, 3, 1994, 38-40.
 13. Markalous, B., Sobota, J., Dutka, J., Charvát, F.: Nálezy výpočetní tomografie ověřené při endoskopických endonazálních operacích. Otolaryngol. (Prague), 44, 1995, 132-141.
 14. Markalous, B., Svárovský, J., Zvěřina, E., Sobota, J., Charvát, F.: Endoskopický endonazální uzávěr likvorey v oblasti rinobaze. Otolaryngol. (Prague), 44, 1995, 142-149.
 15. Markalous, B., Svárovský, J., Přeučil, P. Svobodová, E.: Sutura přerušeného zvratného nervu při strumektomii. Otolaryngol. (Prague), 44, 1995, 119-121.
 16. Markalous, B., Svárovský, J. Přeučil, P., Svobodová, E.: Implantace příštítných tělísek při strumektomii. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, 45-49.
 17. Markalous, B.: Návrh na doplnění Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami z roku 1992 pro odbornost 701 otolaryngologie v oblasti funkční endoskopické endonazální chirurgie a chirurgie štítné žlázy. Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.
 18. Markalous, B., Sobota, J., Charvát, F., Kouba, M.: Postup vyšetření vedlejších nosních dutin výpočetní tomografií. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, 181-187.
 19. Markalous, B., Svárovský, J., Sobota, J., Charvát, F.: Diagnostika rino- a otolikvorey CT cisternografií. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, 188-196.
 20. Markalous, B., Svárovský, J., Sobota, J., Charvát, F.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie. Prakt. Lék., 76, 1996, 502-507.
 21. Markalous, B., Sobota, J., Charvát, F., Přeučil, P.: Retrosternální struma – diagnostika a tyroidektomie. Otorinolaryngol. (Prague), 46, 1997, 10-18.
 22. Markalous, B., Svárovský J., Sobota, J., Charvát, F., Kouba, M.: CT vedlejších nosních dutin a funkční endonazální endoskopická chirurgie. Čes. radiol., 51, 1997, 4-12.
 23. Markalous, B., Svárovský, J., Suchomelová, J., Buryánová, I.: Cysty příštítných tělísek. Otorinolaryngol. (Prague), 46, 1997, 122-126.
 24. Markalous, B., Svárovský, J., Přeučil, P.: Dlouhodobé výsledky implantací příštítných tělísek při strumektomii. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa: 2, 1999, Supplementum 1, 19-20.
 25. Markalous, B., Svárovský, J., Přeučil, P.: Výsledky dekompresí a sutur vratného nervu poraněného při strumektomii. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa: 2, 1999, Suplementum 1, 20.
 26. Markalous, B., Svárovský, J., Lašťovka, M., Vohradník, M., Jedlička, I., Přeučil, P.: Výsledky dekmpresí a sutur poraněného vratného nervu. Otorinolaryngol. (Prague), 49, 2000, 73-81.
 27. Praženica, P., Markalous,B.: The contemporary state, and major complications of endoscopic (microscopic) endonasal surgery in the Slovak Republic. Laryngo-Rhino-Otol., 79, 2000, 246.
 28. Praženica, P., Markalous, B.: História, súčasnosť a perspektivy endoskopickej (mikroskopickej) endonazálnej chirurgie v Slovenskej republike. Choroby hlavy a krku, 9, 2000, 10-15.
 29. Praženica, P., Markalous, B.: Incidencia veľkých komplikácií endoskopickej (mikroskopickej) endonazálnej chirurgie v Slovenskej republike. Choroby hlavy a krku, 9, 2000, 52-60.
 30. Praženica, P., Markalous, B.: Komplikácie endoskopickej (mikroskopickej) endonazálnej chirurgie v Slovenskej republike. Choroby hlavy a krku, 10, 2001, 35-38.
 31. Markalous, B., Krásný, J., Škácha, M., Přeučil, P.: Endoskopická endonazální dekomprese orbity při endokrinní orbitopatii. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, Suplementum, 27.
 32. Markalous, B., Schalek, P., Vlachová, A., Valešová, M., Rychlík, I., Havrda, M., Cvačková, M., Bečvář, R.: Úloha otorinolaryngologa v diagnostice a léčbě vaskulitid s pozitivními antineutrofilními cytoplasmatickými protilátkami (ANCA). Choroby hlavy a krku, 10, 2001, 29-39.
 33. Markalous, B., Hotový, Z., Hotová, J., Krásný, J., Vlček, P., Škácha, M., Přeučil, P.: Endoskopická endonazální dekomprese orbity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, Suplementum, 2002.
 34. Markalous, B. Opakované abscedující procesy na krku. Sborník prací XII. Jihočeské ORL dny v Českých Budějovicích, 2003, 12-13.
 35. Markalous, B.: Využití Tissucolu v ORL oblasti. Vlastní zkušenosti s užitím Tissucolu. www.medicforum.cz, 2005.
 36. Markalous, B.: Zobrazení čelistní dutiny – anatomické variace. Sborník prací XIV. Jihočeské ORL dny v Českých Budějovicích, 2005, 5.
 37. Markalous, B.: Patologické nálezy čelistní dutiny v CT a MR obraze. Sborník prací XIV. Jihočeské ORL dny v Českých Budějovicích, 2005, 6.
 38. Vokurka J., Růžička J., Čelakovský, P., Markalous B.: Indications for Caldwell-Luc operation in time of FESS. Sborník abstrakt z 21. kongresu ERS a 25. ISIA, 2006.
 39. Markalous, B.: Záněty horních dýchacích cest u dětí. V tisku, Pediatr. rozhledy, 2007.
 40. Markalous, B., Lorenc, V., Boček, E.: Výsledky 374 punkčních dilatačních tracheostomií za 7 let. Sborník abstrakt XVII. JIHOČESKÉ DNY, České Budějovice, 2008, 7-8.
 41. Markalous, B., Zahradníková, H., Přerovská, A.: Výsledky 1738 tyreoidektomií mikroskopickou technikou za 7 let. Sborník abstrakt XVII. JIHOČESKÉ DNY, České Budějovice, 2008, 5-6.
 42. Svárovský, J. sen., Markalous, B., Černý, L., Holý, R., Podlešák, T., Stoilová, J., Svárovský, J. jun., Vopálenský, J.: Mikrochirurgická revize iatrogenně poškozeného nervus laryngeus recurrens. Abstrakta 72. kongresu České spol. ORL a chir. hlavy a krku, publ. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, 186.
 43. Markalous, B.: Intranasální steroidy – od starších molekul k novějším. 2/2010, Medical Tribune, www.tribune.cz/clanek/16521.
 44. Šurda, P., Markalous, B., Cempírková, D., Pavelková, L., Zahradníková, H.: Castleman`s Disease of the Neck in a 13−year−old girl. DOI: 10.1594/eaacinet2011/CR/01-250711, July 2011, eaaci.net/resources/case−reports/2011/1701
 45. Šurda, P., Markalous, B., Zahradníková, H., Přerovská, A., Pavelková, L., Rakárová, E., Nejedlý. J.: Endoscopic endonasal surgery of paranasal sinuses – incidence of complications in 1 920 cases, Abstrakt Evropský ORL kongres v Barceloně 2011, s. 61.
 46. Pavelková, L., Markalous, B., Šurda, P., Gabrielová, H., Zahradníková, H., Lorenc, V., Cempírková, D.: Cervical necrotizing fasciitis. Abstrakt, Dunajské sympozium, 2011, s. 29, Slovenská republika.
 47. Přerovská, A., Markalous, B., Šurda, P., Gabrielová, H., Rakárová, E., Pavelková, L., Lorenc, V. Boček, E.: Percutaneous dilatation tracheostomy – outcome audit of 541 cases in the last 10 years. Abstrakt, Dunajské sympozium, 2011, s. 40, Slovenská republika.
 48. Svárovský, J., Markalous, B., Charvát, F.: Endoskopický endonazální uzávěr likvorey v oblasti rinobaze. Abstrakt, Dunajské sympozium, 2011, s. 42, Slovenská republika.
 49. Šurda P., Markalous B., Větrovcová E., Zahradníková, H., Gabrielová H., Cempírková D.: Malígny melanóm nosnej dutiny, Abstrakt, s. 9-10, Kongres mladých otorinolaryngologů, Svratka, 2012.
 50. Šurda P., Markalous B., Větrovcová E., Zahradníková H., Gabrielová H., Cempírková D. Recidivujúce epistaxe u pacienta s malígnym melanómem nosnej dutiny. Kongres mladých otorinolaryngologů, Abstrakt, Svratka, 2012.
 51. Větrovcová, E., Markalous, B., Šurda, P., Gabrielová, H., Cempírková, D.: Karcinom z Merkelových buněk. Kongres mladých otorinolaryngologů, Abstrakt, s. 34-35, Svratka, 2012.
 52. Akutní stavy v ORL, 2012. www.saof.cz/29-sjezd-saof-humpolec/, http://www.saof.cz/akutni-stavy-v-orl-bohumil-markalous/
 53. Přerovská, A., Markalous, B., Šurda, P., Gabrielová, H., Rakárová, E., Pavelková, L., Lorenc, V. Boček, E.: Výsledky 541 punkčních dilatačních tracheostomií za 10 let, Abstrakt, European ENT Congress in Nice, s. 52, Francie, 2013.
 54. Větrovcová, E., Markalous, B., Gabrielová, H., Cempírková, D.: Bazaloidní dlaždicobuněčný karcinom, XXII. jihočeské ORL dny Třeboň, Abstrakt, s. 8-9, 2013.
 55. Střihavka, P., Markalous, B., Větrovcová, E., Přerovská, A., Gabrielová, H., Zahradníková, H, Cempírková, D.: Spinocelulární karcinom tonzily s metastatickým postižením plic. XXII. jihočeské ORL dny Třeboň, Abstrakt, s. 11-12, 2013.
 56. Markalous, B., Střihavka, P., Gabrielová, H., Hotová, J., Krásný, J.: Endoskopická dekomprese orbity. XIII. jihočeské ORL dny a I. česko-slovenské rinologické dny Hluboká nad Vltavou, 2014, Abstrakt s. 10-12.
 57. Markalous, B., Zahradníková, H., Přerovská, A., Střihavka, P., Gabrielová, H., Žatečková, D.: Komplikace FESS u 1510 pacientů. XXIII. jihočeské ORL dny a I. Česko-slovenské rinologické dny Hluboká nad Vltavou, 2014, abstrakt s. 13-14.
 58. Markalous, B., Nejedlý, J., Pavlíček, P., Gabrielová, H., Střihavka, P., Větrovcová, E., Přerovská, A., Zahradníková, H.: Tonzilektomie versus incize peritonzilárních abscesů – výsledky léčby. 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Otolaryng. a Foniat. /Prague/, 63, 2014, č. 2, abstrakt, s. 147-148.
 59. Střihavka, P., Markalous, B., Gabrielová, H., Lukáč, P., Zahradníková, H., Cempírková, D.: Nekrotizující (maligní) externí otitida. XXIV. jihočeské ORL dny, Třeboň, 2015, abstakt, s. 6-8.
 60. Šurda, P., Markalous, B., Větrovcová, E., Zahradníková, H., Gabrielová, H., Cempírková, D.: Slizničný malígny melanóm nosnej dutiny. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2016, 65, č. 1, s…….
 61. Markalous, B., Střihavka, P., Lorenc, V., Hájek, J., Čápová, E., Veselá, D., Heinigeová, B., Cempírková, D., Gabrielová, H., Nejedlý, J., Větrovcová, E., Grušková, N.: Hluboké záněty krku u 345 nemocných. XXV. jihočeské ORL dny, 2016, České Budějovice, abstrakt, s. 6.
 62. Střihavka, P., Markalous, B., Gabrielová, H., Grušková, N., Zahradníková, H.: Indikace a diagnostika zobrazovací metody – soubor kazuistik. XXV. jihočeské ORL dny, 2016, České Budějovice, abstrakt, s. 8.
 63. Markalous, B, Svárovský, J. sen., Černý, L., Střihavka, P., Zahradníková, H., Holý, R., Podlešák, T., Stoilová, J., Svárovský, J. jun., Vopálenský, J., Hotová, J., Přeučil, P.: Dekomprese a sutura poraněného vratného nervu při tyreoidektomii u 65 pacientů. VII. Hradecký postgraduální kurz v endokrinologii, 2016, Hradec Králové, abstrakt s. 53.
 64. Markalous, B, Svárovský, J. sen., Černý, L., Střihavka, P., Zahradníková, H., Holý, R., Podlešák, T., Stoilová, J., Svárovský, J. jun., Vopálenský, J.: Výsledky dekompresí a sutur poraněného vratného nervu u 66 pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2016, 65, č. 2, s. 125. Abstrakt 78. kongresu Čs. společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP.
 65. Markalous, B., Střihavka, P., Lorenc, V., Hájek, J., Čápová, E., Veselá, D., Heinigeová, B., Cempírková, D., Gabrielová, H., Nejedlý, J., Větrovcová, E., Grušková, N.: Hnisavé až nekrotizující záněty krku u 1 060 nemocných. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2016, 65, č. 2, s. 147. Cena za nejlepší poster na 78. kongresu Čs. společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, Karlovy Vary.
 66. Autor: Eva Kadlčáková Pořad: Zdravíčko | Stanice: České Budějovice 6/2015 – Včasná operace štítné žlázy může zachránit život (Markalous, B.), www.rozhlas.cz/cb/neprehlednete/_zprava/vcasna-operace-stitne-zlazy-muze-zachranit-zivot–1497178.
 67. Markalous, B., Charvát, F.,* Lacman, J.,* Gabrielová, H., Střihavka, P., Větrovcová, E.: Embolizace větví zevní karotidy pro opakované krvácení po tonzilektomii. Abstrakt XXVI. Jihočeské ORL dny, 2017, 4-5 s. a 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Martin, 30-31 s.
 68. Markalous, B., Čápová, E., Gabrielová, H., Veselá, D.: První volba antibiotik při počínající sepsi ORL. Otorinolaryng. a Foniat. /prague/, 67, 2018, č. 2, s. 99, Abstrakt 80. kongres Čs. spol. ORL ČSL JEP 2018.
 69. Eva Kadlčáková, Bohumil Markalous Pořad: Zdravíčko | Stanice: České Budějovice 2018, 6/20 https://budejovice.rozhlas.cz/lide-kteri-nezapominaji-na-pravidelny-pohyb-se-obvykle-dozivaji-vyssiho-veku-7445717
 70. Eva Kadlčáková, Bohumil Markalous Pořad: Zdravíčko | Stanice: České Budějovice 2018, https://budejovice.rozhlas.cz/deti-mely-zacit-vcas-sportovat-budou-zdravejsi-a-take-psychicky-odolnejsi-7296148
 71. Markalous, B., Jindra, T.: Indikace a volba zobrazení v rinologii. III. ČESKO – SLOVENSKÝ RINOLOGICKÝ KONGRES A XXVIII. JIHOČESKÉ ORL DNY, České Budějovice, 2019, s. 6.
 72. Markalous, B.: Punkce čelistních dutin. III. ČESKO – SLOVENSKÝ RINOLOGICKÝ KONGRES A XXVIII. JIHOČESKÉ ORL DNY, České Budějovice, 2019, s. 5.
 73. Markalous, B.,  Jindra, T., Cempírková, D.: NONEPI DWI MR v diagnostice recidivy cholesteatomu spánkové kosti po sanačních operacích. Abstrakt – v tisku pro 82. kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, Praha 2021.
 74. Markalous, B., Jindra, T., Cempírková, D.: MIBI/SPECT/CT a dynamická sekvence MR před operacemi pro hyperparatyreózu. Abstrakt – v tisku pro 82. kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, Praha 2021.
 75. Markalous, B., Jindra, T.: Volba zobrazení v rinologii. Abstrakt – v tisku pro 82. kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, Praha 2021.