Paliativní lůžka

Hlavní strana / Paliativní lůžka

Popis oddělení

Komu jsou paliativní lůžka určena

Paliativní lůžka byla zřízena za účelem poskytování komplexní péče pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Naším cílem je léčit příznaky spojené s nevyléčitelnou nemocí, zachovat kvalitu života, který byl pacientovi nemocí omezen, respektovat a chránit jeho důstojnost a snažit se vytvořit podmínky pro to, aby mohl tuto fázi svého života prožít ve vlídném prostředí a společnosti své rodiny a přátel. Nabízíme také všestrannou podporu rodinným příslušníkům a pomáháme jim zvládat zármutek z nemoci jejich blízkého.

 

Personál – paliativní tým

Pacientům na paliativním lůžku se věnuje speciálně vyškolený tým složený z lékařů, zdravotních sester, pomocného ošetřovatelského personálu, dále sociální pracovník, duchovní/psychosociální terapeut, rehabilitační pracovník, nutriční terapeut, farmaceut a pracovníci dalších odborností, dle potřeb pacienta. Téměř všichni členové týmu prošli kurzem paliativní a hospicové péče ELNEC a absolvovali stáže v hospicových zařízeních České republice.

 

Do péče o pacienta jsou zapojeni také dobrovolníci. Nedílnou součástí týmu se stává také rodina a blízcí pacienta, kteří se mohou sami zapojit do mnoha činností souvisejících s péčí o pacienta, o které projeví zájem.

 

Další informace o chodu oddělení

Návštěvní doba na oddělení je neomezená, blízcí mohou být u lůžka pacienta 24 hodin denně. K dispozici je jim také rozkládací lůžko pro možnost odpočinku či přespání.
Na našem oddělení není stanoven pevný režim dne. Pacienti vstávají, kdy sami potřebují, strava je podávána dle potřeb a chuti pacienta, stejné je to i s dalšími činnostmi. Snažíme se přizpůsobit dennímu rytmu pacientů, zachovat jejich zvyky a rituály.

 

Pokoje pro pacienty jsou jednolůžkové, s vlastním sociálním zařízením a možností přenocování též pro rodinné příslušníky. K dispozici je TV, vlastní lednice a připojení na internet zdarma.

 

Naši pacienti mohou využít též canisterapie – na oddělení pravidelně dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

 

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se paliativních lůžek, neváhejte se prosím obrátit na výše uvedené kontaktní osoby.Spolupracujeme také s dalšími poskytovateli paliativní péče v našem regionu, jakými jsou např. mobilní hospice, dále pak agentury domácí péče.