Informace k vjezdovému systému (pro majitele identifikačních čipů)

Dnem 30.6.2011 bude zahájen zkušební provoz evidence identifikačních čipů při průjezdu vozidel do areálu. Uživatelé čipů musí bezpodmínečně dodržovat pravidlo párování vjezdu s výjezdem (vjezd – výjezd – vjezd – výjezd).
Systém povolí výjezd z areálu pouze po předchozím vjezdu (a naopak). To znamená, že nelze se stejným čipem projet opakovaně stejným směrem. Interval mezi vjezdem a výjezdem není časově omezen, bude však monitorován a evidován.