Změna vyhodnocení protilátek

Od 13.4.2021 dochází ke změně vyhodnocování výsledků na protilátky. Méně než 33,8 BAU/ml znamená negativní výsledek a více než 33,8 BAU/ml nebo rovno pozitivní (protilátky zjištěny). Tištěný výsledek je možné si vyzvednout ve vyšetřující laboratoři OLM (Oddělení lékařské mikrobiologie) Nemocnice J. Hradec v pracovní dny od 6:00 – 15:00 hod.