„Život v kufříku“ v jindřichohradecké porodnici

I v naší porodnici se každý rok narodí několik dětí, kterým není dopřáno vyrůstat ve své biologické rodině. Tyto dětičky již nepředáváme do kojeneckých ústavů, jak tomu bylo v letech minulých, ale do pěstounské péče na přechodnou dobu, kde je jim dopřáno vyrůstat v rodinném prostředí. Po vyřešení situace je pak dítě předáno do původní, osvojitelské či jiné trvalé rodiny.

Aby i tyto děti měly památku na období bezprostředně po narození, než přejdou do definitivní rodiny, připravujeme jim již v porodnici kufříky, aby věděly „Kdo jsem?, „Odkud pocházím?“. S touto činností jsme v naší porodnici začali po absolvování semináře věnovanému právě pěstounské péči na přechodnou dobu v roce 2013. Plni euforie jsme připravili první a další kufříky. A co je obsahem našich kufříků? Vždy je v něm památníček s fotkami, album, pletené oblečení, hračka, kojenecká lahvička, dudlík a kosmetika. Tímto bych chtěla velmi poděkovat VŠEM lidičkám, co se s námi na této činnosti podílí. Některým musím poděkovat jmenovitě. Paní Andree Nácarové, která nám ze své hračkárny velmi ochotně kufříky poskytovala. Paní Daniele Bártů, která nám plete svetříky, čepičky či bačkorky. Firmě Medela, která nám do kufříků věnuje kojenecké lahvičky, album či plyšové hračky. Velký dík patří i sestřičkám z neonatologické intermediární JIP naší nemocnice, které se mnou mají velkou trpělivost při focení miminek a zároveň velmi ochotně do kufříku přispívají s hračkami, pletenými věcmi a kosmetikou. Musím poděkovat i IT oddělení nemocnice, které nám fotečky do kufříku tisklo. A nakonec i sociální pracovnici paní Mgr. Michaele Švobové, protože naším společným nadšením jsme s touto činností začaly.

Nyní jsme si dovolili oslovit nadační fond La Vida Loca, který v rámci projektu „Život v kufříku“ do spolupracujících porodnic dodává kufříky vybavené balíčkem vzpomínek na období těsně po narození. Kromě kufříku jsme od fondu vybaveni i tiskárnou a dalším materiálem na bezprostřední zhotovení fotografií. Nadačnímu fondu La Vida Loca tímto děkujeme, že nás přijal za své partnery. Stali jsme se tak v rámci republiky jejich 18. zapojenou nemocnicí.

Mgr. Jitka Machová
Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení