Vyšetření protilátek COVID-19 z krve

Stanovení protilátek IgG umožňuje potvrzení proběhlé infekce COVID-19 nebo bezpříznakový kontakt s virem SARS CoV-2 nebo potvrzení tvorby protilátek po očkování.

Vhodná doba pro vyšetření protilátek je minimálně 3-4 týdny od prvních příznaků onemocnění nebo 3-4 týdny po očkování.

 

Vyšetření protilátek není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění!

 • Způsob úhrady: samoplátci, po předchozí úhradě s dokladem o zaplacení
 • Žádáme samoplátce, aby při platbě za vyšetření protilátek na Covid-19 platili bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví, apod).
 • úhrada z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK
  cena pro samoplátce: 500,- Kč
  číslo účtu: 9000034594/7940
  variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
  do poznámky pro příjemce uvést: protilátky COVID – 19 + jméno a příjmení testovaného

 

Místo a způsob odběru: OČKO (Očkovací centrum v Jindřichově Hradci VŠ FM), není potřeba být nalačno.

 

Provozní doba: Po-Čt 8:00 – 15:00 hod 

Rezervace k odběru přes online rezervační systém

Výsledek vyšetření bude sdělen formou SMS do 1- 3 pracovních dnů. SMS bude obsahovat i číselný údaj o množství zjištěných protilátek – hodnocení méně než 50 AU/ml znamená negativní výsledek (protilátky nebyly zjištěny) a více než 50 AU/ml nebo rovno znamená pozitivní výsledek (protilátky byly zjištěny). Tištěný výsledek je možné si vyzvednout ve vyšetřující laboratoři OLM (Oddělení lékařské mikrobiologie) Nemocnice J. Hradec v pracovní dny od 6:00 – 15:00 hod.