Výjimka ze zákazu návštěv v jindřichohradecké porodnici

Od 12. 8. 2020 Nemocnice Jindřichův Hradec uděluje výjimku ze zákazu návštěv pro tatínky novorozenců na porodnickém oddělení. I v tomto případě nadále platí nutnost dodržovat protiepidemická opatření, se kterými tatínky seznámí sestřičky při vstupu na oddělení.