Tisková zpráva – provozní omezení

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v našem regionu, v souvislosti s pandemickou nákazou Covid-19, si dovolujeme veřejnost upozornit na některá provozní omezení v nemocnici.

 

Všechna nezbytná opatření probíhají s maximálním ohledem na pacienty a můžeme veřejnost ubezpečit, že pro zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné péče děláme maximum.  Rádi bychom všechny ujistili o tom, že akutní a neodkladná péče je nadále zajišťována bez omezení.

 

O aktuální situaci v provozu nemocnice, přesunech odborných ambulancí, změnách ordinační doby a provozu odběrového místa informujeme pravidelně na webových stránkách nemocnice www.nemjh.cz

 

V tomto nelehkém a náročném období žádáme veřejnost o maximální shovívavost, trpělivost a o důkladné zvážení nutnosti vyšetření. Ošetření vyhledejte prosím jen v nejnutnějších případech, kdy nemůžete zdravotní problém vyřešit se svým praktickým lékařem.

 

Prosíme zejména o dodržování základních hygienicko–epidemiologických opatření, jako je desinfekce rukou, dodržování rozestupů, používání ochrany dýchacích cest (rouška) a ohleduplnosti vůči ostatním pacientům a zdravotnickému personálu.

 

Děkujeme všem těm, kteří nám pomáhali zvládnout první vlnu na jaře, ať už šitím roušek, či jinak.

 

Oproti první vlně pečujeme o výrazně větší množství pacientů s nákazou, což vyžaduje velké nasazení zdravotnického personálu.

 

Na rozdíl od první vlny máme dostatek materiálně-technického vybavení, ale musíme se vypořádat zejména s významným nedostatkem zdravotnického personálu, ať už z důvodu nákazy či karantény.

 

V Jindřichově Hradci, 30. 9. 2020

 

Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva

 

Ke stažení

Tisková zpráva NJH_30.9.2020