Světový den ledvin v nemocnici

Světový den ledvin proběhne v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. na ambulanci dialyzačního střediska v pavilonu „B“ dne 9. 3. 2017 od 7:00-10:30.

Budou provedeny odběry – ranní moč + odběr nalačno. Pacientům provedeme základní vyšetření moči, vyšetření kreatininu a glykemie, změříme TK. Od 12:30-14:30 proběhne konzultace výsledků, kdo se nedostaví do 10,30, už nebude vyšetřen.
Akce je světovému dnu ledvin je určena především pro klienty, kteří nejsou nikde sledováni. Pacienti, kteří pravidelně docházejí např. do diabetologické či kardiologické ambulance, by měli mít provedena všechna tato vyšetření v rámci sledování v odborných ambulancí.