Světový den bez tabáku

Trendem dnešní doby je zdravý životní styl a snaha zůstat déle mladí a zdraví. Nejde již jen o to, jak dlouho budeme žít, ale také o kvalitu života. Stále více se proto staráme o zdravou výživu, dostatek pohybu, pečujeme o svou pleť a snažíme se vyhnout stresu. Na druhé straně, ale stojí stále diskutovaná otázka, která se týká problematiky kouření, ať jde o pasivní nebo jeho aktivní formu.

Mnozí z nás si uvědomují, že tento zlozvyk do zdravého způsobu života moc nezapadá. Světový den bez tabáku, připadá na den 31. května a Světová zdravotnická organizace ho vyhlásila již v roce 1988, jako součást kampaně proti kouření, která dnes v ČR představuje jedno z nejvýznamnějších zdravotních rizik. Cílem je upozornit na rizika spojená s kouřením a motivovat kuřáky, aby alespoň jeden den v roce prožili bez tabáku a zvážili možnost odvykání kouření.
Do této kampaně se zapojuje i Nemocnice Jindřichův Hradec, kdy v areálu NJH dne 31. 5. 2017 proběhne tato akce. Reagujeme na zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabyde účinnosti od 31. května 2017. Tento zákon se promítá i do zdravotnických zařízení.
Tato akce proběhne za spoluúčasti Všeobecné zdravotní pojišťovny, firmy Nutricie a Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci. V tento den proběhne měření tlaku a pulzu, bude zde nutriční poradenství a prezentace lékárny NJH.
„Cigaretový kouř je klasifikován jako rakovinotvorná látka nejvyšší nebezpečnosti, obsahuje na 5000 chemických látek, které nejen způsobují rakovinu, ale také poškozují srdce a cévy, vyvolávají genetické mutace, způsobují alergické reakce. Kouření však ohrožuje i nekuřáky formou tzv. pasivního kouření. V ČR umírá v důsledku pasivního kouření asi 3000 lidí, z toho nejvíce jsou ohroženy děti. Dětský organismus je na složky tabákového kouře velmi citlivý. Děti, které vdechují vzduch znečištěný cigaretovým kouřem, mají snížené plicní funkce a odhaduje se, že asi 10 % všech leukémií dětí vzniká v důsledku pasivního kouření. V ČR je asi 2 200 000 kuřáků a každoročně u nás umírá na následky kouření více než 18 000 lidí, což je asi 50 lidí denně. Roční náklady v ČR na léčbu kuřáků činí asi 80 miliard Kč, oproti tomu příjem z daní tabákových výrobků je jen asi 35 miliard.
Každá vykouřená cigareta nám zkracuje život o 5 minut. Přitom již po roce bez kouření klesá riziko kardiovaskulárních onemocnění na polovinu, po 10 letech nekouření klesá na polovinu i riziko rakoviny plic. Zároveň také klesá riziko rakoviny úst, hrdla, jícnu, močového měchýře, dělohy a slinivky.
Přestat kouřit se proto vždy vyplácí!