Projekty a činnosti Nemocnice JH podporované Jihočeským krajem

V roce 2020 uzavřela Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se svým zakladatelem Jihočeským krajem smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž cílem je kompenzace nemocnicí vynaložených nákladů, které nejsou zcela pokryty tržbami od zdravotních pojišťoven nebo od jiných subjektů. V podstatné většině slouží dotace ke krytí osobních nákladů pracovníků na odděleních, pro které je dotace určena. V průběhu roku dochází k finančnímu převodu smluvních částek na účet nemocnice.

 

 ČERVENEC 2020

 1. Na základě smlouvy č. SDO/OZDR/6/20 o poskytnutí dotace na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) pro rok 2020 byla dne 9.6.2020 na účet nemocnice připsaná splátka ve výši 4 200 000 Kč.  Jedná se o polovinu poskytnuté dotace, druhá část by podle smlouvy měla být uhrazena Jihočeským krajem do 30.10.2020. Největší položku ve struktuře dotace představují osobní náklady zdravotnického personálu, zajišťující ústavní pohotovostní službu na těchto odděleních – dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické, ortopedické, neurologické, ORL a oční.

 

 1. Smlouva č. SDO/OSOV/109/20 o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v  částce 1 469 000 Kč byla podepsána dne 3.3.2020.
  Na základě této smlouvy obdržela nemocnice dne 18.3.2020 první  splátku ve výši 881 400 Kč, což představuje 60% celkové poskytnuté dotace  a 2. splátku (40% dotace) dne 29.6.2020 ve výši  587 600 Kč.
  Na 10 lůžkách sociální péče jsou  uloženi klienti, kteří nevyžadují akutní péči, ale nemohou  pobývat v domácím prostředí ze zdravotních nebo sociálních důvodů.  Touto dotací jsou pokryty osobní náklady zaměstnanců související s provozem sociálních lůžek.

 

 1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 144/2020/ZK-28
  ze dne 25.6.2020 o poskytnutí dotace v souvislosti s pandemií COVID-19. Smlouva
  č. SDO/OZDR/19/20 byla podepsána dne 9.7.2020.  Dotace ve výši
  3 mil. Kč a je určena ke krytí nákladů na provoz,  který je přímo spojen se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19, v období od 12.3. do 11.7.2020. Částka  byla nemocnici připsána na účet dne 10.7.2020.

 

 ČERVEN 2020

 1. Dne 3.4.2020 byla podepsána smlouva č. SDO/OZDR/6/20 o poskytnutí dotace na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) v celkové hodnotě 8 400 000 Kč. Tato služba představuje zajištění ústavní pohotovostní služby, aby byla splněna kontinuita zdravotní péče o hospitalizované pacienty, ale i o pacienty ambulantní, kteří přicházejí mimo pracovní dobu ambulancí s akutními zdravotními problémy. Dotaci čerpají oddělení dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické, ortopedické, neurologické, ORL a oční. Největší položku ve struktuře dotace představují osobní náklady zdravotnického personálu.

 

 1. Smlouva č. SDO/OSOV/109/20 o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v  částce 1 469 000 Kč byla podepsána dne 3.3.2020. Nemocnice provozuje 10 lůžek sociální péče a jsou zde umístěni pacienti, kteří již nevyžadují akutní péči a z různých důvodů se nemohou vrátit do domácího prostředí. Ve většině případů  čekají na uvolnění kapacity v domově seniorů. Touto dotací jsou pokryty osobní náklady zaměstnanců související s provozem sociálních lůžek.