Preventivní testování od 1. 11. 2021

Od 1.11.2021 dochází ke změnám preventivního testování, zdravotní pojišťovna hradí preventivní antigenní testování a preventivní PCR pouze níže uvedeným osobám:

 

  1. Osobám do dovršení 18 let věku – pokud bude v den testu 18 let, už není hrazeno ZP
  2. Osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN).
    Tyto osoby jsou povinny doložit tuto skutečnost kopií zprávy (zdravotnického záznamu), kterou předají personálu OM, kde zůstane uložena jako doklad pro preventivní testování.
  3. Osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

V četnosti:

  • Antigenní test – 1x za 7 dní, maximálně 4x za měsíc
  • PCR – maximálně 2x za kalendářní měsíc

 

Preventivní test za účelem návštěvy kulturních akcí, restaurací, kadeřníka apod. si osoby, které nesplňují podmínky viz. výše, budou test hradit (PCR– 814 Kč, Ag – 201 Kč).

Platnost testů, PCR 72 hodin a Ag 24 hodin.

 

Indikované, doporučené testy praktickým lékařem, nebo KHS, tzn. se žádankou k vyšetření budou i nadále hrazeny zdravotní pojišťovnou.