Přemístění urologického oddělení

Od 3.9.2012 došlo k přemístění urologického oddělení z budovy D do přízemí budovy C na oddělení chirurgie B.