Přesunutí Gynekologického oddělení

Gynekologidké oddělení bylo přesunuto do druhého patra pavilonu C.