Přestěhování oddělení následné a rehabilitační péče A (ONRP A)

Dne 5. 3. 2021 bylo přemístěno oddělení následné péče (ONRP A) z ulice Italských legií do areálu nemocnice – pavilon A, přízemí.

 

Telefonní čísla jsou beze změn (384 376 211, 384 376 212, 384 376 224). V případě dotazů se obracejte na vrchní sestru ONRP Miriam Neužilovou, telefon: 384 376 381.