Přestěhování kardiologické ambulance MUDr. Plocka

Od 12. 4. 2022 ordinuje MUDr. Plocek na poliklinice (budova 15) 2. patro, č. dveří 2.56. Ordinační doba zůstává stejná.

 

Nová telefonní čísla: sestra – 270, lékař – 689.

 

Ordinační hodiny

Úterý: 08:00 – 14:00 MUDr. Plocek  
Čtvrtek: 08:00 – 14:00 MUDr. Plocek, Pouze poslední čtvrtek v měsící.