Přerušení dodávky energie ze zdroje nezálohovaného napětí

V rámci přestavby elektrorozvodny nemocnice dojde k přerušení dodávky energie ze zdroje nezálohovaného napětí pro všechny objekty nemocnice *) včetně polikliniky.
Odstávka je plánovaná na 6. 8. 2016 (sobota) od 6 hodin a bude trvat do 18 hodin.
Předpokládaná délka odstávky je 12 hodin. V době odstávky dojde na pracovištích, která nejsou napojena na zálohované sítě, k úplnému bezproudí po celou dobu odstávky.
V průběhu odstávky bude zajištěna pouze dodávka v nezálohovaných sítích z náhradních zdrojů elektřiny NEMJH bez možnosti jiné zálohy.
Během odstávky může být krátkodobě manipulováno s napájením sítě elektrického rozvodu NEMJH, což může mít za následek krátkodobé výpadky v dodávce elektřiny a z toho plynoucí možné poškození zapnuté techniky. To je důvod k úplnému odpojení elektrických zařízení, které nebudou nezbytně nutné, zejména elektroniky.
Vyzýváme vás, uživatele dotčených prostor, abyste ve vlastním zájmu vypnuli své elektrické spotřebiče v sobotu 6. 8. 2016 do 5:30 hodin. Pokud tak neučiníte vystavujete se riziku vzniku škod, které mohou vzniknout při výpadku a v průběhu manipulace s centrálním napájením budov elektřinou. Dále vás žádáme, abyste v průběhu následujících 13 hodin zapínali spotřebiče pouze na nezbytně nutnou dobu (zapnuté spotřebiče mohou způsobit problémy s přetížením sítí).
Děkujeme za pochopení
Ing. Miroslav Janovský
 
 
 
poznámka 1 *): Odstávka se netýká pavilonů a budov D, E, 4, 21 a 3 (tyto objekty jsou napájeny z jiné rozvodny).
poznámka 2: V případě nepředvídaných okolností si vyhrazujeme právo odložit termín bezproudí přičemž o nové situaci bychom vás neprodleně informovali.