Povolení návštěv pacientů

Nemocnice Jindřichův Hradec od čtvrtka 17. 3. 2022 povoluje návštěvy pacientů.

 

Návštěvní doba:

  • pondělí, středa, pátek od 15:00 do 17:00 hod.
  • neděle od 14:00 do 17:00 hod.

 

 

Prosíme veřejnost o dodržování níže uvedených pravidel:

  • doba trvání návštěvy max. 15 min. – maximálně 2 osoby/1 pacient 
  • návštěva nevykazuje známky respiračního onemocnění
  • povinnost použití OOPP – respirátor bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 15 let – chirurgická rouška)
  • povinnost před vstupem na pokoj vykonat hygienu rukou za použití dezinfekčního přípravku
  • návštěvy na porodnickém oddělení denně, bez uvedené/omezené návštěvní doby, za dodržení stejných pravidel  (15 min. – 2 osoby/1 pacient)

 

 

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ V IZOLAČNÍM REŽIMU z důvodu onemocnění Covid-19 jsou povoleny pouze ve výjimečném případě se souhlasem primáře oddělení nebo zastupujícího lékaře

Po ukončení izolace bude návštěva umožněna dle stanovených pravidel NEMJH.