Poděkování

Děkujeme manželům Berkovským za zaslání finančního daru ve výši 3.000,- Kč. Velice si vážíme této pomoci.