Poděkování Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek

Moc děkujeme Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek ve výši 500.000,-Kč na nákup vybavení do rekonstruovaného oddělení následné a rehabilitační péče – stanice A.

Velice si této podpory vážíme.