Poděkování

V souvislosti s bojem proti koronavirové epidemii děkujeme všem dárcům, kteří se snaží naší nemocnici pomoci v této nelehké situaci.

 

Mezi další významné sponzory v rámci koronavirového boje patří i:

  • Město Jindřichův Hradec – roušky + odběrové místo
  • Město Dačice – roušky
  • poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Bartošek – dar 2 ks nanonábalů k výrobě roušek
  • místopředseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch – finanční dar 50 000 Kč.