Počínaje 20. 4. 2020 postupně zahajujeme obnovu plánovaného provozu

 • Lůžková péče – příjem pacientů, kterým byly zrušeny plánované operace a hospitalizace v souvislosti s pandemií koronaviru:
  Pacienti budou příslušným oddělením postupně kontaktováni telefonicky, ev. e-mailem a dohodnuty s nimi náhradní termíny pro hospitalizační výkon a budou jim sděleny informace k jejich přijetí do nemocnice.
  Po skončení nouzového stavu přejde nemocnice na standardní způsob zajištění plánovaných hospitalizačních výkonů.
  Nemocnice je do určité míry kapacitně vázána opatřeními MZ ČR a JčK zajištěním dostatečné volné kapacity pro péči o pacienti s onemocněním COVID-19.
   
 • Ambulantní péče – při poskytování zdravotní ambulantní péče bude nemocnice postupovat obdobně jako v případě lůžkové péče. Tzn., že pacienti budou postupně kontaktováni při využití vzdálených přístupů monitoringu (e-recepty, e-neschopenky, telefonická konzultace apod.). S ohledem na epidemiologickou situaci a tam, kde to podmínky dovolí, je nezbytně nutné minimalizovat počet pacientů v čekárně tak, aby nedocházelo k přítomnosti více jak 3 pacientů v čekárně. Je nezbytně nutné, aby personál nemocnice plně uplatňoval objednávání pacientů na časovky!!!
   
 • Provoz lékárny pro veřejnost bude do zlepšení personální situace zachován ve stejném rozsahu.

 

Při zachování výše uvedeného a předpokládanému zlepšení epidemiologické situace nemocnice obnoví plánovanou péči v normálním režimu od 11. 5. 2020.