Píseň zněla a duše se smála

Jarní zpěv kosů v korunách stromů parku jindřichohradecké nemocnice dostal vážnou konkurenci.

Poslední den aprílového měsíce zavítaly, většinou absolvující studentky Základní školy ve Štítného ulici, na tři oddělení nemocnice. Pěvecké těleso Nova Domus prezentovalo písně, se kterými se úspěšně účastnilo, spolu se svojí sbormistrovou Ivanou Písařovou, soutěží. Secvičený čtyřhlas dívek, provázený většinou znělým anglickým textem, evokoval nádhernou harmonickou atmosféru.
Posluchači mladší duchem, si pobrukovali některé rytmické melodie a závěrem se mohli přidat k písni Pavla Nováka – Povídej. Zralejší věkem a duchem, dostali závěrem příslib, že příští zpívání jim nabídne více lidových písní. tak jak to vyjádřil Karel Hašler – „Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká…“
Celému pěveckému tělesu patří poděkování.
Benjamin Kraus
nemocniční kaplan

Fotogalerie

Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015Zpěv Nova Domus 30.4.2015