Otevření zrekonstruovaného pavilonu C

Jindřichohradecká nemocnice zahájila plný lékařský provoz v nově zrekonstruovaném pavilónu C. Investice za přibližně 32 miliónů korun je, po výstavbě nového centrálního pavilónu D dokončeného na přelomu loňského a letošního roku, dalším významným krokem k celkové modernizaci nemocnice.

Ze zmíněných 32 miliónů korun činí předpokládaná dotace Jihočeského kraje na tuto akci zhruba 25 miliónů. „Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na jihovýchodě našeho regionu poskytujícím plný rozsah zdravotní péče. Cílem vedení kraje proto je modernizovat nemocnici na úroveň odpovídající jejímu významu. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že celkové letošní plánované investice do jindřichohradecké nemocnice činí bezmála 131 miliónů korun,“ konstatoval hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.
V opraveném objektu „céčka“ je umístěno gynekologické, neonatologické, ORL oddělení a gastroenterologická část interního oddělení. „Nové prostory nám daly nejen možnost zvýšení komfortu pacientů při pobytu v nemocnici, ale současně nám umožnily rozšíření a zkvalitnění úrovně poskytované lékařské péče,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ing. Miroslav Janovský.
Nemocnice letos udělala v péči o pacienty velký pokrok také úspěšným spuštěním dvou pilotních projektů. V dubnu otevřela nový urgentní příjem a v září vůbec první jednotku následné intenzivní péče (NIP) v regionu.
„Dokončení budovy C očekávali netrpělivě všichni pacienti, protože jde o jeden z největších objektů, který ovlivňuje chod celé nemocnice. Jsem rád, že se i tuto nejstarší budovu v areálu podařilo opravit. Když jsme před zahájením rekonstrukce i v jejím průběhu prohlíželi stropy z dvacátých let minulého století a vůbec podmínky, v nichž zdejší lékaři museli pracovat a spolu s pacienty snášet zcela nevyhovující zázemí, bylo jasné, že rekonstrukcí udělá nemocnice ne jeden, ale hned několik dalších kroků vpřed,“ poznamenal Starosta Jindřichova Hradce a člen dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ing. Stanislav Mrvka.
Gynekologické oddělení získalo v rekonstruovaném objektu kromě komfortnějších pokojů a celého zázemí také druhou ambulanci, která umožní rozšíření stávajících služeb a zvýšení efektivnosti provozu lůžkové části, novou ultrazvukovou vyšetřovnu. Na šestinedělí je nově k dispozici speciální pokoj pro intenzivní dohled nad pacientkami po císařském řezu a těmi, které vyžadují zvýšenou péči. Tento pokoj bude přiléhat k nově vytvořené sesterně, s průhledem do pokoje. Po dokončení koridoru mezi pavilony D a E se podstatným způsobem zjednoduší a zkrátí dojezdová vzdálenost mezi porodními sály a centrálními operačními sály. Pokoje jsou dvou až třílůžkové, z nichž část má vlastní sociální zařízení.
Neonatologické oddělení zaznamenalo přemístěním novorozenecké JIP do pavilonu C modernizaci celého pracoviště. Tím, že se nyní nachází na větší ploše, mohlo dojít k jejímu rozdělení na dvě části, což více vyhovuje provozním nárokům. Další výhodou je větší počet mateřských lůžek. Nespornou výhodou je to, že sesterny standardní a intenzivní novorozenecké péče se nyní nacházejí vedle sebe, což umožňuje jejich úzkou logistickou spolupráci. Nově budou mít matky po porodu velíce blízko ke svým novorozencům, kteří potřebují intenzivní péči. Jednotka je jedním ze dvou pracovišť intenzivní péče o novorozence intermediárního typu v Jihočeském kraji a úzce spolupracuje s Perinatologickým centrem Nemocnice České Budějovice, a.s.
ORL oddělení, jehož lékaři ročně provedou přibližně dva tisíce operačních výkonů, získalo přemístěním ze starého pavilonu D moderní, plně funkční operační sál s nezbytným zázemím. Rovněž došlo k vytvoření optimálních podmínek pro ambulantní nepřetržitý provoz oddělení, který přímo navazuje na lůžkový a operační trakt. Obdobně jako u dalších oddělení došlo ke zlepšení podmínek pro hospitalizované pacienty, k dispozici jsou zde dvou až třílůžkové pokoje.
Přestěhování Gastroenterologické části interního oddělení z pavilónu E do „céčka“ umožnilo rozšíření kapacity, což znamená lepší časovou dostupnost pro pacienty. Oddělení bude rovněž dovybaveno novými lékařskými přístroji, které umožní další rozšíření činnosti v oblasti gastroenterologie.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno přibližně 14,5 tisíce pacientů. Lékaři zde provedou více než 6,5 tisíce operačních zákroků a téměř 200 tisíc pacientů je vyšetřeno ambulantně. Loni se zde narodilo 582 dětí.
Nemocnice má téměř 700 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem ve svém regionu.
V roce 2013 nemocnice investovala do svého rozvoje 179,5 miliónu korun. V letech 2008 – 2013 pak celkem 333,4 miliónu korun z evropských, krajských a částečně i vlastních zdrojů.