Otevření Centra pro řešení kýly v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

15. října 2014 bylo otevřeno Centrum pro řešení kýly. Toto centrum je součástí chirurgického oddělení a nabízí pacientům s tímto onemocněním vysokou kvalitu poskytované péče od ambulantního vyšetření, přes stanovení léčebného plánu, provedení operačního zákroku a pooperační péči.

V naší nemocnici je již historicky zakotven vysoký standard léčby těchto nemocných. Naši předchůdci ( prim. MUDr. Cepek Zd., prim. MUDr. Brousil L. CSc. a kol.) zde již před několika desetiletími publikovali a prováděli operace tohoto onemocnění moderními operačními postupy. Od roku 1992 nastala v naší nemocnici éra mininvazivního operování pomocí vysoce sofistikovaných technologií. (operace se provádí s minimální invazí do stěny břišní, pod kontrolou speciální kamery, která přenáší obraz operačního pole na obrazovce s vysokým rozlišením). Součástí indikačních schémat se stala i operativa kýl zejména tříselných, ale i dalších. Naše odděleni je akreditovaným pracovištěm pro výuku těchto operačních postupů.
Operace kýl, které patří k nejčastějším chirurgickým onemocněním, se provádějí prakticky na všech chirurgických odděleních, nicméně právě centrum pro řešení kýly dává záruku moderního přístupu k léčbě tohoto onemocnění dle standardů vypracovaných Světovou a Evropskou kýlní společností, s použitím nejmodernějších materiálů. Vzhledem k tomu, že již vzniklá, jakákoliv kýla, se sama nezhojí, spíše se zkomplikuje, je nasnadě její řešení co nejdříve.
Na chirurgickém oddělení naší nemocnice se provádí kolem 300 operací kýl ročně a má nadregionální působnost. Byl určen tým lékařů, kteří se na tuto operativu specializují ,pacienta vyšetří v kýlní ambulanci, detailně ho informuji o možnostech léčby , doporučí optimální řešení a toto realizují. Většina operaci .zejména tříselné kýly, se provádí v režimu jednodenní chirurgie. V případě potřeby .zejména u komplikovaných stavů zajišťují pooperační sledování. Tato ambulance zajišťuje i konsultace po telefonu, Vzhledem k našim možnostem je čekací doba na operaci do 3 až 4 týdnů.
Bližší informace o Centru pro řešení kýly naleznete na stránkách nemocnice www.nemjh.cz/kylni-centrum.