Hlavní strana / Ostatní informace o Covid-19

 


Z důvodu narůstajícího počtu případů onemocnění COVID-19 v okrese Jindřichův Hradec je vyhlášen od středy 22. 7. 2020 až do odvolání zákaz návštěv v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Výjimka ze zákazu návštěv

Od 12. 8. 2020 Nemocnice Jindřichův Hradec uděluje výjimku ze zákazu návštěv pro tatínky novorozenců na porodnickém oddělení. I v tomto případě nadále platí nutnost dodržovat protiepidemická opatření, se kterými tatínky seznámí sestřičky při vstupu na oddělení.

 

Desatero pro návštěvy

  1. Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro návštěvy.
  2. Musíte mít test na koronavirus – můžete si přinést vlastní výsledek, ne starší 48 hodin.
  3. Nemáte-li vlastní test, můžete se nechat bezplatně otestovat přímo v zařízení.
  4. Při provedení testu v zařízení musíte podepsat čestné prohlášení.
  5. Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doložíte o tom doklad, nemusíte se testovat.
  6. Test nepotřebujete ani v případě, že jdete navštívit nezletilého klienta, člověka se zdravotním postižením či omezenou svéprávností nebo člověka v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
  7. Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu).
  8. Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
  9. Dodržujte prosím pokyny personálu – např. může být vyčleněna místnost pro návštěvy.
  10. Dodržujte prosím hygienická opatření, zejména desinfekci rukou a rozestupy.

 


ODBĚRY NA DÁRCOVSTVÍ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY

Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. provádí na oddělení klinické hematologie odběry na dárcovství rekonvalescentní plazmy.

 

V rámci léčby onemocnění Covid-19 se jedná o účinnou součást léčby. Všechny uvedené podrobnosti a podmínky jsou uvedeny v příloze.

 

Dárci mohou přijít bez objednání nebo se hlásit na telefonním čísle:

Tel.: 384 376 391, 384 376 330

E-mail: stieblerova.romana@nemjh.cz

 

Odběry provádíme bez objednání v úterý a ve čtvrtek v čase 9:00 – 10:00 hod. a 13:00 – 14:00 hod.

 

Tel.: 384 376 391, 384 376 330

E-mail: stieblerova.romana@nemjh.cz

Umístění: poliklinika, vchod B, 5. patro

 

Ke stažení