Ostatní informace ke covid-19

Informační portál Covid-19

Ostatní informace ke covid-19

 

 

 INFORMACE PRO TŘETÍ OSOBU U PORODU

 

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná za podmínky, že se tato osoba podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

 

 

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

  • absolvovaly nejdéle 48 hodin před přítomností u porodu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • v době 180 dnů před přítomností u porodu prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Více informací naleznete na stránce informace pro návštěvy.

 

 

Třetí osoba u porodu používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a dodržuje všechna režimová opatření.

 

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.