Aktuální informace k objednávání na PCR a antigenní testy a provozu odběrového místa

Informační portál Covid-19

Aktuální informace k objednávání na PCR a antigenní testy a provozu odběrového místa

 • Vyšetřujeme pouze předem objednané pacienty
 • Volné termíny k vyšetření dle rezervačního systému
 • V pracovní dny OM (pondělí, středa, pátek), k dispozici telefon 728 230 031 od 8:00 do 10:00 hodin. Volejte POUZE v nutných případech. Veškeré podstatné informace jsou zde uvedeny. Děkujeme.

 Orientační plán očkovacího centra

 • Odběrové centrum je umístěno ve spodní části areálu NEMJH
 • Parkovací místa pro pacienty za účelem PCR testování budou od 17. 1. 2022 vyčleněna ve spodní části areálu NEMJH, vlevo od vjezdu do nemocnice z kruhového objezdu z Vídeňské ulice, dodržujte trasy dle značení
 • K odběrovému místu přistupujte pěšky dle směrovek a vyznačených tras v NEMJH
 • Mějte nasazenou ochranu dýchacích cest, odložte ji pouze na výzvu personálu odběrového místa
 • K registraci si připravte kartičku pojištěnce spolu s občanským průkazem
 • V případě vážně nemocných nebo imobilních pacientů je odběr možný z auta

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA PRO PCR TESTY

 
OD 1. 2. 2023 JE ODBĚROVÉ MÍSTO na PCR testy Covid-19 UZAVŘENO – PROVOZ POZASTAVEN.
Provedení testu lze realizovat u svého praktického lékaře.
 

 

 

 

 • Volné termíny k vyšetření dle rezervačního systému
 • Informace o výsledku testu obdržíte nejpozději do 48 hodin formou SMS
 • Platnost testu je 72 hodin
 • Vyšetřujeme jen předem objednané pacienty
 • Po absolvování testu si můžete svůj elektronický certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana
 • PCR test na přítomnost viru SARS CoV 2 se provádí výtěrem z nosohltanu

 
 

Od 5.5. zaniká nárok na preventivní PCR z veřejného zdravotního pojištění (zdarma).
 
 

DIAGNOSTICKÉ TESTOVÁNÍ

 
Provádí se pouze indikovaným pacientům. Pacient si musí zajistit žádanku od všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost. Odběr také indikuje Krajská hygienická stanice. Bez žádanky není možné odběr provést.
 
 

TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ

 
Testování proběhne pouze po uhrazení testu. Test můžete zaplatit přes platební terminál v OM nebo bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví apod.) a před testem předložíte doklad o provedení platby.
 

 

CENÍK PCR TESTU

 
Pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK

 • Cena: 897 Kč
 • Číslo účtu: 291141478/0300
 • Variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
 • Do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení
  testovaného

 
 

Pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR

 • Cena: 37,20 EUR
 • Číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
 • SWIFT kód: KOMBCZPP
 • Variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
  (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
 • Do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
 • Při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 
 

U platby musí být uvedeno

 • Jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • Specifikace vyšetření (PCR test).

 
 

Pokud požadujete výsledek PCR do 6 hodin od vyšetření.

 • Cena: 1 280,- Kč
 • Úhrada těchto expresních PCR vyšetření je možná pouze přes platební terminál v odběrovém místě, platební kartu si vezměte s sebou. Vyšetření se budou provádět v souladu s aktuální provozní dobou OM.

 
 

Vrácení již uhrazené částky za PCR test

V případě, že ze zdravotních nebo jiných důvodů rušíte objednaný PCR test na covid-19, ale úhrada byla již provedena, požádejte na adrese pichova@nemjh.cz o vrácení uhrazené částky.

 

 

V žádosti o vrácení již uhrazené částky musí být uvedeno

 • Jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • Specifikace vyšetření (PCR test)
 • Číslo účtu, ze kterého byla úhrada provedena
 • Variabilní symbol = rodné číslo

       

  

 

ANTIGENNÍ TEST

 

 • Od 22.11. 2021 nejsou k prokázání „bezinfekčnosti“ uznávané antigenní testy a nejsou ani hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Test provedeme pouze na osobní vyžádání po předchozí úhradě a po předložení dokladu o provedení platby. O svém požadavku uvědomte personál OM.

 

 

CENÍK ANTIGENNÍHO TESTU

 

Žádáme samoplátce, aby úhradu vyšetření na Covid-19 prováděli bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví apod.) Testování proběhne pouze po předložení dokladu o provedení platby.

   

Pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK

 • Cena: 211 Kč
 • Číslo účtu: 291141478/0300
 • Variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
 • Do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení
  testovaného

   

 

Pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR

 • Cena: 8,75 EUR
 • Číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
 • SWIFT kód: KOMBCZPP
 • Variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
  (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
 • Do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
 • Při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 

 

V žádosti musí být uvedeno

 • Jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • Specifikace vyšetření (AG test)

   

 

Vrácení již uhrazené částky za AG test

V případě, že ze zdravotních nebo jiných důvodů rušíte objednaný AG test na covid-19, ale úhrada byla již provedena, požádejte na adrese pichova@nemjh.cz o vrácení uhrazené částky.  

 

 

V žádosti musí být uvedeno

 • Jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • Specifikace vyšetření (AG test)
 • Číslo účtu, ze kterého byla úhrada provedena
 • Variabilní symbol = rodné číslo