Hlavní strana / Odběry

 

 


Aktuální informace k objednávání a provozu Odběrového místa (OM)

 

 


 

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO MÍSTA (platná od 1. 5. 2021)

Odběry PCR (indikace PL (na doporučení praktickým lékařem) i samoplátci)

 • odběrové místo pro odběry PCR se nachází v dolní části areálu nemocnice.

 

pondělí – pátek 7:00 – 11:30 hod.

Odběrové místo je určeno pro předem objednané pacienty (se žádankou i pro samoplátce) a preferujeme odběrový systém drive-in (pacienti přijíždějí autem a nevystupují).

 

Odběry Ag

 • odběrové místo pro odběry Ag se nachází v dolní části areálu nemocnice.

 

pondělí – pátek 12:00 – 18:00 (rezervace objednávek 12:00 – 17:30)

neděle 08:00 – 14:00 (rezervace objednávek 08:00 – 13:30)

Preferujeme odběrový systém drive-in (pacienti přijíždějí autem a nevystupují).

 

 

Objednání na test je možné provést přes rezervační systém přístupný na webových stránkách nemocnice. V rámci zadání objednávky se v rezervačním systému nabízejí volné termíny pro objednání na uvedený počet dní dopředu.

 

V případě, že ze zdravotních nebo jiných důvodů rušíte objednané vyšetření (PCR test, antigenní test, vyšetření protilátek na Covid-19), ale úhrada byla již provedena, požádejte na adrese neidrova@nemjh.cz o vrácení uhrazené částky.

V žádosti musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • specifikace vyšetření (PCR test, antigenní test, vyšetření protilátek na Covid-19).

 

VYŠETŘOVACÍ METODY:

PCR – test na přítomnost viru SARS CoV 2 výtěrem z nosohltanu

 • indikace PL (na doporučení praktickým lékařem) nebo KHS, vždy s platnou E žádankou
 • samoplátci, po předchozí úhradě s dokladem o zaplacení (info k platbě níže)
 • volné termíny k vyšetření dle rezervačního systému
 • informace o výsledku do 48 hodin formou SMS

 

Ag (antigenové) testování – test na přítomnost antigenu viru SARS CoV 2 výtěrem z nosohltanu

 • od 1. 2. 2021 do odvolání, a to maximálně 1x za 3 dny
 • volné termíny k vyšetření dle rezervačního systému
 • informace o výsledku do 30 minut
 • v případě potřeby objednání ke konfirmaci PCR
 • PRO URYCHLENÍ PROVOZU ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁJEMCE O VYPLNĚNÍ EPIDEMIOLOGICKÉHO DOTAZNÍKU PŘEDEM.

 

AG TESTY SE NEPROVÁDÍ ZDARMA:

 1. U osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního výsledku PCR testu.
 2. U osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden PCR test s negativním výsledkem.

 

 

INFORMACE PRO SAMOPLÁTCE

Žádáme samoplátce, aby při platbě za vyšetření na Covid-19 platili bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví apod.).

 

Cena za PCR test

 • pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK
  cena činí 1.510,- Kč
  číslo účtu: 9000034594/7940
  variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
  do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
   
 • pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR
  cena činí 57,77 EUR
  číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
  SWIFT KÓD: KOMBCZPP
  variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
  do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
  při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 

Cena za antigenní test COVID-19

 • pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK
  cena činí 351,- Kč
  číslo účtu: 9000034594/7940
  variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka
  do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
   
 • pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR
  cena činí 13,43 EUR
  číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
  SWIFT KÓD: KOMBCZPP
  variabilní symbol: rodné číslo testovaného bez lomítka (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
  do poznámky pro příjemce uvést: COVID-19 + jméno a příjmení testovaného
  při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 

V žádosti musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení vyšetřované osoby
 • specifikace vyšetření (PCR test, antigenní test).

 

INFORMACE PRO TŘETÍ OSOBU U PORODU

 

V souvislosti s vydáním Mimořádného opatření MZČR platného od 12. dubna 2021 Vás informujeme o změně podmínek týkající se přítomnosti třetí osoby u porodu.

 

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná za podmínky, že se tato osoba podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.
(Co je POC test? Zkratka POC vychází z anglického “point of care” a zjednodušeně je to test, který je možné provést v místě poskytování péče.)

 

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

 • absolvovaly nejdéle 48 hodin před přítomností u porodu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a tento certifikát doloží
 • v době 90 dnů před přítomností u porodu prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

Třetí osoba u porodu používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a dodržuje všechna režimová opatření.

 

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.

 

ODBĚROVÉ MÍSTO

 • odběrové centrum, je umístěno ve spodní části areálu nemocnice NEMJH
  (viz. Mapa níže)
 • do odběrového centra je nutno dodržovat vymezené trasy dle značení NEMJH
  (vjezd C z ulice U Nemocnice, viz. Mapa níže)
 • preferujeme odběr drive in (z auta), prosíme nevystupujte
 • odběry provádíme indikovaným pacientům i samoplátcům
 • pacienti s klinickými známkami onemocnění nejdříve kontaktují svého praktického lékaře a ten poté doporučí pacienta k odběru do odběrového centra, kam zašle E žádanku
 • odběry se provádí pouze po předchozím objednání on line rezervací

 

Mapa