Očkování zaměstnanců proti chřipce

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se jako jedna z prvních nemocnic v ČR rozhodla uhradit všem svým zaměstnancům očkování proti chřipce, což by mělo jednak primárně snížit počet pracovních neschopností v době chřipkové epidemie a jednak sekundárně sníži počet nemocničních nákaz.

Tento akt byl oceněn předními českými vakcinology, jako významný krok ke zvýšení bezpečnosti pacientů v době chřipkové epidemie.