Očkovací centrum

Informační portál Covid-19

Očkovací centrum

 • Telefon: 722 965 665 (pouze v provozní době očkovacího centra)
 • PROSÍME O STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ OBJEDNACÍCH ČASŮ.
 • DODRŽUJTE 2m ROZESTUPY, DEZINFIKUJTE SI RUCE, MĚJTE NASAZENOU ROUŠKU!
 • Respektujte dopravní značení.
 • Doprovod imobilního (špatně pohyblivého) klienta očkovacího centra může po nezbytně nutnou dobu zaparkovat před vchodem do očkovacího centra v přízemí pavilonu D Nemocnice Jindřichův Hradec, kde si klienta převezme zdravotnický personál na dobu, než doprovod přeparkuje na parkoviště určené pro očkovací centrum. Poté si doprovod klienta v očkovacím centru znovu převezme a absolvuje s ním celý proces očkování.
 • Dodržujte stanovené časy na očkování, které byly přiděleny registračním systémem.
 • V rámci očkování seniorů nad 80 let je pro urychlení očkovacího procesu (administrativy) vhodný doprovod, který může být přítomen po celou dobu vakcinace.

 

Orientační plán očkovacího centra

 

 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
  ulice U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III
  přízemí pavilonu D (urologická ambulance).

 

 • Pro parkování je vyhrazeno 6 míst u pavilonu D. Parkovací kapacity jsou omezené, bezplatné parkování v areálu nemocnice je časově omezené (30 minut).

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA OČKOVACÍHO CENTRA

 

Z důvodu nízkého počtu zájemců nejsou v nejbližší době vypsány žádné termíny očkování.  V případě zájmu o očkování se informujte o možnosti očkování u svého praktického lékaře.

 

 

 

Registrovat se na očkování

 

Po absolvování očkování si můžete svůj elektronický certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana.

 

 

OČKOVACÍ LÁTKA

Nemocnice Jindřichův Hradec provádí vakcinaci proti onemocnění covid-19 novým typem vakcíny Comirnaty Pfizer BA4/BA5, která je zaměřena na nákazu typu Omicron.
 

 

OČKOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ

Osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU.
Žádáme samoplátce, aby úhradu očkování prováděli bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví apod.). Očkování proběhne pouze po předložení dokladu o provedení platby.
Pouze výjimečně lze zaplatit na pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (7.30-11.00, 11.30-13.30)
 
Pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK

 • Cena: 400 Kč
 • Číslo účtu: 291141478/0300
 • Variabilní symbol: rodné číslo očkovaného bez lomítka
 • Do poznámky pro příjemce uvést: očkování + jméno a příjmení očkovaného

 
Pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR

 • Cena: 16,09 EUR
 • Číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
 • SWIFT kód: KOMBCZPP
 • Variabilní symbol: rodné číslo očkovaného bez lomítka (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
 • Do poznámky pro příjemce uvést: očkování + jméno a příjmení očkovaného
 • Při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 

 

CO SI VZÍT S SEBOU NA OČKOVÁNÍ

 • Průkaz na ověření totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas)
 • Průkaz pojištěnce
 • Informovaný souhlas – na 1. i 2. vakcinační dávku je nutný nový informovaný souhlas
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění informovaného souhlasu (ke stažení zde) předem.

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH NAD 16 LET

Nezletilému staršímu 16 let bude aplikována očkovací látka

 • pokud se dostaví v přítomností zákonného zástupce a zákonný zástupce udělí informovaný souhlas
 • pokud s dostaví s písemným informovaným souhlasem podepsaným alespoň jedním zákonným zástupcem
 • pokud se nezletilý k očkování dostaví bez zákonného zástupce (nebo bez informovaného souhlasu podepsaného zákonným zástupcem), je nezbytné, aby lékař očkovacího centra vždy podal informaci o zdravotním stavu a o povaze očkování proti onemocnění covid – 19 a individuálně posoudil  rozumovou a volní vyspělost nezletilého a od toho se odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním.

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH 12 AŽ 15 LET (VČETNĚ)

 • Očkujeme nezletilé ve věku 12 až 15 let (včetně).
 • U očkování je nezbytná přítomnost zákonného zástupce (postačuje přítomnost pouze jednoho).
 • Očkuje se očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer)
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění dotazníku (ke stažení zde) předem.
 • Očkovací poster MZČR

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH 5 AŽ 11 LET (VČETNĚ)

V případě zájmu o očkování těchto dětí považujeme za optimální následující postup: 

 • Primárně se s požadavkem na očkování obraťte na svého praktického lékaře pro děti a dorost. Jejich ambulance jsou tím nejlepším místem, kde by děti měly být očkovány. 
 • V případě, že se z nejrůznějších důvodů  Váš praktik nebude podílet na očkování,  zaregistrujte se do našeho očkovacího centra, které je Vám také k dispozici. 
 • Po provedení registrace bude možné rezervovat termín očkování standardně přes rezervační systém po obdržení SMS s PIN2, která by Vám měla přijít do 24 hodin po provedení registrace.
   
 • Očkuje se očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer)
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění dotazníku (ke stažení zde) předem.

 

 

 

 

INFORMACE K OČKOVÁNÍ