Očkovací centrum

Informační portál Covid-19

Očkovací centrum

 • Telefon: 722 965 665 (pouze v provozní době očkovacího centra)
 • PROSÍME O STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ OBJEDNACÍCH ČASŮ.
 • DODRŽUJTE 2m ROZESTUPY, DEZINFIKUJTE SI RUCE, MĚJTE NASAZENOU ROUŠKU!
 • Respektujte dopravní značení.
 • Doprovod imobilního (špatně pohyblivého) klienta očkovacího centra může po nezbytně nutnou dobu zaparkovat před vchodem do očkovacího centra v přízemí pavilonu D Nemocnice Jindřichův Hradec, kde si klienta převezme zdravotnický personál na dobu, než doprovod přeparkuje na parkoviště určené pro očkovací centrum. Poté si doprovod klienta v očkovacím centru znovu převezme a absolvuje s ním celý proces očkování.
 • Dodržujte stanovené časy na očkování, které byly přiděleny registračním systémem.
 • V rámci očkování seniorů nad 80 let je pro urychlení očkovacího procesu (administrativy) vhodný doprovod, který může být přítomen po celou dobu vakcinace.
 • Neregistrované zájemce o očkování očkujeme v rámci provozní doby v časech 7:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

Orientační plán očkovacího centra

 

 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
  ulice U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III
  přízemí pavilonu D (urologická ambulance).

 

 • Na všech příjezdových komunikacích do Jindřichova Hradce je umístěné dopravní značení, které vás navede na parkoviště, jež je vyhrazeno pro očkovací centrum. Vyhrazeno je 6 míst u pavilonu D. Parkovací kapacity jsou omezené, bezplatné parkování v areálu nemocnice je časově omezené (30 minut).

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA OČKOVACÍHO CENTRA

 

Sobota 3. 9.: 07:00 – 15:00  

Zde je uveden pouze nejbližší termín očkování. Další termín očkování bude stanoven na základě počtu zájemců o očkování.

V současné době z důvodu nízkého zájmu bude probíhat očkování zpravidla 1x měsíčně.

 

 

Registrovat se na očkování

 

Po absolvování očkování si můžete svůj elektronický certifikát stáhnout na Očkovacím portálu občana.

 

 

OČKOVACÍ LÁTKA

Očkujeme očkovací látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/Biontech s nutností přeočkování (standardně 21 dnů po aplikaci 1. dávky).
 

 

OČKOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ

Osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo ostatních státech EU.
Žádáme samoplátce, aby úhradu očkování prováděli bezhotovostním převodem (internetové bankovnictví apod.). Očkování proběhne pouze po předložení dokladu o provedení platby.
Pouze výjimečně lze zaplatit na pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (7.30-11.00, 11.30-13.30)
 
Pokud je test hrazen z účtu vedeném v CZK na účet nemocnice vedený v CZK

 • Cena: 400 Kč
 • Číslo účtu: 291141478/0300
 • Variabilní symbol: rodné číslo očkovaného bez lomítka
 • Do poznámky pro příjemce uvést: očkování + jméno a příjmení očkovaného

 
Pokud je test hrazen z účtu vedeném v EUR na účet nemocnice vedený v EUR

 • Cena: 16,09 EUR
 • Číslo účtu (IBAN): CZ58 0100 0001 0784 7421 0217
 • SWIFT kód: KOMBCZPP
 • Variabilní symbol: rodné číslo očkovaného bez lomítka (pokud není možno zadat jako variabilní symbol, uvést do poznámky)
 • Do poznámky pro příjemce uvést: očkování + jméno a příjmení očkovaného
 • Při zadávání platebního příkazu do banky je třeba zadat, že poplatky za převod jdou k tíži plátce

 

 

CO SI VZÍT S SEBOU NA OČKOVÁNÍ

 • Průkaz na ověření totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas)
 • Průkaz pojištěnce
 • Informovaný souhlas – na 1. i 2. vakcinační dávku je nutný nový informovaný souhlas
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění informovaného souhlasu (ke stažení zde) předem.

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH NAD 16 LET

Nezletilému staršímu 16 let bude aplikována očkovací látka

 • pokud se dostaví v přítomností zákonného zástupce a zákonný zástupce udělí informovaný souhlas
 • pokud s dostaví s písemným informovaným souhlasem podepsaným alespoň jedním zákonným zástupcem
 • pokud se nezletilý k očkování dostaví bez zákonného zástupce (nebo bez informovaného souhlasu podepsaného zákonným zástupcem), je nezbytné, aby lékař očkovacího centra vždy podal informaci o zdravotním stavu a o povaze očkování proti onemocnění covid – 19 a individuálně posoudil  rozumovou a volní vyspělost nezletilého a od toho se odvíjející schopnost udělit informovaný souhlas s očkováním.

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH 12 AŽ 15 LET (VČETNĚ)

 • Očkujeme nezletilé ve věku 12 až 15 let (včetně).
 • U očkování je nezbytná přítomnost zákonného zástupce (postačuje přítomnost pouze jednoho).
 • Očkuje se očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer)
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění dotazníku (ke stažení zde) předem.
 • Očkovací poster MZČR

 

 

 

OČKOVÁNÍ NEZLETILÝCH 5 AŽ 11 LET (VČETNĚ)

V případě zájmu o očkování těchto dětí považujeme za optimální následující postup: 

 • Primárně se s požadavkem na očkování obraťte na svého praktického lékaře pro děti a dorost. Jejich ambulance jsou tím nejlepším místem, kde by děti měly být očkovány. 
 • V případě, že se z nejrůznějších důvodů  Váš praktik nebude podílet na očkování,  zaregistrujte se do našeho očkovacího centra, které je Vám také k dispozici. 
 • Po provedení registrace bude možné rezervovat termín očkování standardně přes rezervační systém po obdržení SMS s PIN2, která by Vám měla přijít do 24 hodin po provedení registrace.
   
 • Očkuje se očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer)
 • V rámci urychlení vakcinace žádáme všechny o vyplnění dotazníku (ke stažení zde) předem.

 

 

 

 

INFORMACE K OČKOVÁNÍ