Aktualizováno: Novinky pro pacienty

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci, kdy v regionu jindřichohradecka není zaznamenáno žádné aktivní onemocnění COVID-19, bylo rozhodnuto o následujících organizačních opatřeních.

 

 1. Od 4. 5. 2020 dochází k otevření všech pavilonu nemocnice.
 2. Provoz ambulance pro respirační onemocnění je od 4. 5. 2020 zrušen.
 3. Trige pacientů ve vstupní hale pavilonu E bude od 4. 5. 2020 zrušena.
 4. Pacienti, kteří přicházející na ambulantní ošetření budou před ošetřením vyplňovat Epidemiologický dotazník.
 5. Tělesná teplota bude měřena všem příchozím pacientům.
 6. Nemocnice obnovila provoz všech odborných ambulancí.
 7. Nemocnice zahájila plánovanou operativu.
 8. Odběrové místo COVID – 19 zůstává nadále v provozu. Informace o samoplátcích odběru PCR na COVID – 19 jsou podrobně uvedeny na webových stránkách nemocnice.
 9. Stále platí zákaz návštěv v nemocnici. Ve výjimečných případech povoluje návštěvy primář oddělení.
 10. Stále platí zvýšený hygienický režim
  • ochrana dýchacích cest
  • zvýšená hygiena rukou
  • dodržování odstupu dva metry.

 

Buďme k sobě stále ohleduplní.

 

Ke stažení