Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela nový centrální pavilon

Jindřichohradecká nemocnice dokončila výstavbu nového centrálního pavilonu „D“, čímž završila 1. etapu projektu modernizace tohoto významného lékařského zařízení na jihu Čech.
Celkové náklady na stavbu dosáhnou po ukončení druhé etapy přibližně 188 miliónů korun. Jedná se tak o jednu z největších investic Jihočeského kraje do zdravotnictví v letech 2013 a 2014.
„Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na jihovýchodě našeho regionu, poskytujícím svým pacientům plný rozsah zdravotní péče. Přesto se v minulých deseti letech dostala na okraj zájmu a žila z podstaty. Mým a naším zájmem bylo proto od nástupu do našich funkcí v roce 2008 navázat na poslední velké investice před deseti lety a vybudovat nový centrální pavilon. Bylo samozřejmě nutné korigovat velmi nadsazené představy původního vedení nemocnice a zreálnit je vzhledem k potřebám nemocnice a finančním možnostem kraje. Jsem rád, že se to po dlouhých letech podařilo a že se díky spolupráci všech kompetentních podařilo pavilon vystavět za zhruba třetinovou cenu, než byly prvotní předpoklady,“ konstatoval jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Od počátku akce dosáhl podíl investic zhruba 164 miliónů korun, z nichž 144 miliónů tvořily dotace Jihočeského kraje. Zbývající prostředky jsou kryty z vlastních zdrojů nemocnice.
„V novém pavilonu bude umístěna interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční oddělení a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče, například po menších chirurgických, ortopedických a gynekologických výkonech. Touto výstavbou získává nemocnice 158 nových lůžek, takže se jedná skutečně o rozsáhlou modernizaci nemocnice, která bude v následujícím roce pokračovat rekonstrukcí pavilonu C,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Miroslav Janovský.
V novém objektu, který se stane nejmodernější součástí areálu nemocnice, bude umístěno lůžkové oddělení, pro něž je klíčové zejména dobré propojení se sousedním pavilonem E, kde jsou umístěny ordinace akutní medicíny, operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), jednotka intenzivní péče (JIP) a také heliport.
„Nový pavilon vyrostl v areálu nemocnice vedle starého pavilonu „D“, který bude ve 2. etapě akce zbourán a propojením se sousedními pavilony dojde k vytvoření žádaného organizačního uspořádání v rámci monobloku. Tímto propojením nového pavilonu s ostatními se výrazně zvýší komfort pro pacienty a zároveň zajistí lepší podmínky pro práci zdravotníků,“ doplnil Janovský.
V centrální části je i páté podlaží se strojovnou vzduchotechniky a zasedací místností. Půdorysně budovu tvoří jižní a severní křídlo propojené centrální komunikační částí s výtahy a schodištěm. Objekt je bezbariérový, do všech pater se pacienti personál i návštěvy dostanou výtahem a na každém podlaží bude samozřejmostí WC pro handicapované. V pavilonu bude sedm lůžkových stanic, šatny personálu, ambulance urologie a sklady. V obou křídlech pavilonu jsou otevřená nouzová úniková schodiště. K pavilonu vede příjezdová cesta, která zůstane zachována v současné trase, ale bez parkovacích ploch. Stání pro návštěvy a zaměstnance jsou zajištěna v rámci areálu nemocnice na vyčleněných parkovacích místech. Renovací projdou okolní zpevněné plochy chodníků a také zatravnění ploch s vegetací.
Objekt vznikl na základě projektu společnosti AGP nova, spol. s. r. o., a dodavatelem je divize 5 Plzeň OHL ŽS, a. s. „Naše společnost má s výstavbou zdravotnických zařízení dlouholeté zkušenosti. Těší mne, že nyní máme příležitost zlepšit podmínky pro nemocniční péči také v tomto krásném jihočeském městě,“ poznamenal Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s.
Úplné dokončení nového pavilonu je plánováno na léto 2014.