Nemocnice ČR 2015

Koncem měsíce listopadu 2015 byly vyhlášeny v rámci dvoudenní akce „Efektivní nemocnice“ výsledky 10. ročníku celostátní soutěže „Nemocnice ČR 2015“.

V rámci tohoto hodnotícího produktu byly nemocnice hodnoceny ve 4 klíčových oblastech:

  • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
  • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
  • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic
  • Finanční zdraví nemocnic

Struktuře komplexního porovnání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací (Balance Score Card). Do tohoto porovnání se zapojilo celkem 156 nemocnic z celé české republiky s akutními lůžky. Hodnocení probíhalo od 1. 2. 2015 do 31. 8. 2015.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., se v absolutním hodnocení 156 nemocnic ČR umístila na 5. místě.
V rámci Jihočeského kraje se pak umístila v jednotlivých kritériích následovně:

  • U Spokojených hospitalizovaných pacientů na 1. místě
  • U Spokojených hospitalizovaných pacientů na 2. místě
  • U Spokojených zaměstnanců na 3. místě
  • U finančního zdraví nemocnic na 4. místě

V rámci nemocnic zřizovaných kraji pak na 5. Místě v celé ČR.

1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s....2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,...5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec