Moderní přístupy v hojení ran

V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. proběhly dva odborné semináře pro nelékaře a lékaře, zaměřené na Hojení ran a používání nových postupů a pomůcek v hojení ran.

V letošním roce první akreditovaný seminář proběhl dne 2.2 2017 v NJH, kde prezentovala společnost Mölnlycke své produkty a jednotlivé postupy hojení ran. Dne 28.3 2017 proběhl v NJH další vzdělávací seminář s workshopem od společnosti Mediset Chironax, s prezentací jednotlivých produktů s ukázkou použití na různé typy ran. Zaměstnancům NJH byly předány vzorky krytí pro vyzkoušení v praxi.
Léčba ran prochází v posledních letech bouřlivým vývojem. Zatímco první moderní krytí se začaly na rány používat již před více než 40 lety, přelom tisíciletí je poznamenán rozvojem nových technologií, které proces péče o rány dále zefektivňují. Moderní terapie nehojící se rány není založena pouze na lokální či systémové léčbě. Její nezbytnou součástí je kauzální léčba příčiny stagnace hojení, následných komplikací, rehabilitace a protetická péče a v neposlední řadě i prevence vzniku chronické rány vůbec.
Cílem moderního ošetřování ran je zmenšit utrpení pacienta, dosáhnout zhojení rány a umožnit pacientovi rychle se zapojit do normálního života. V případě vlastního ošetřování nehojících se ran máme k dispozici tzv. terapeutická krytí a oplachové roztoky, moderní postupy podporující novotvorbu cév a hojení ran (např. autotransplantace kmenových buněk, larvální terapie rány) a nové technologie, jako je hydrochirurgie, podtlaková léčba rány, hyperbaroxie.
Moderní léčba nehojících se ran se rozvíjí velmi rychle. Kromě zavádění nových materiálů a technologií do praxe je proto nutné soustavně prohlubovat znalosti našich zdravotníků, na které se pacienti s chronickou ránou obracejí. Pro prevenci vzniku závažných poškození tkání a snížení počtu recidiv je nutné edukovat i samotné nemocné. V době, kdy ekonomické zdroje určené pro zdravotnictví jsou omezené, lze právě předcházením vzniku rozsáhlých komplikovaných ulcerací snížit náklady na léčbu a zapojit do léčebného procesu samotného nemocného i jeho blízké okolí.