Mobilní odběrové centrum pro nemocné s podezřením na koronavirus

Mobilní telefonní číslo: 728 230 031

Nemocnice Jindřichův Hradec dnem 19.3.2020 otevírá mobilní odběrové centrum pro nemocné s podezřením na onemocnění koronarovirem

 

 • mobilní odběrové centrum – stan, je umístěn ve spodní části areálu nemocnice NJH
  (viz. Mapa níže)
 • do odběrového centra je nutno dodržovat přesně vymezené trasy dle značení NJH
  (vjezd C z ulice U Nemocnice, viz. Mapa níže)
 • odběry budou zpočátku probíhat od pondělí do pátku od 8:00 hod. – do 12:00 hod.
 • odběry nejsou určeny pro samoplátce
 • pacienti s klinickými známkami virového onemocnění dýchacích cest kontaktují jako doposud telefonicky svého praktického lékaře a ten poté doporučí pacienta k odběru do odběrového centra
 • v odběrovém centru se neprovádějí neschválené odběry veřejnosti
 • pacient v době do 7:30 – 12:00 hod. na mobilním tel. čísle: 728 230 031 zkontaktuje pracovníka odběrového centra a domluví si datum a čas odběru
 • k odběrovému centru (stanu) se dopravte osobním vozem!!!, prosím nevystupujte!!!! a vyčkejte příchodu pracovníka odběrového místa
 • pokud to pacientův zdravotní stav dovolí, dostaví se sám, bez doprovodu jiné osoby
 • před odběrem pracovník odběrového centra s pacientem vyplní epidemiologický dotazník
 • odběry budou transportovány ke zpracování do Nemocnice České Budějovice
 • výsledky odběru budou Nemocnicí České Budějovice předány Krajské hygienické službě, která kontaktuje pacienta
 • odběrové centrum (stan) je monitorováno příslušníky Armády České republiky

 

Mapa

 

Ke stažení

Epidemiologický dotazník