Informace pro třetí osobu u porodu

V souvislosti s vydáním Mimořádného opatření MZČR platného od 12. dubna 2021 Vás informujeme o změně podmínek týkající se přítomnosti třetí osoby u porodu.

 

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná za podmínky, že se tato osoba podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.
(Co je POC test? Zkratka POC vychází z anglického “point of care” a zjednodušeně je to test, který je možné provést v místě poskytování péče.)

 

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

  • absolvovaly nejdéle 48 hodin před přítomností u porodu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a tento certifikát doloží
  • v době 90 dnů před přítomností u porodu prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

 

Třetí osoba u porodu používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a dodržuje všechna režimová opatření.

 

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.