Informace pro pacienty a návštěvy

Vážení pacienti a návštěvy NJH,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, nárůstu respiračních onemocnění a na základě Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení vydaného Krajskou hygienickou stanicí Vám doporučujeme a žádáme o dodržování preventivních, epidemiologických opatření v naší nemocnici:

  • před jakoukoliv návštěvou NJH (návštěva lékaře, vyšetření, návštěva na lůžkovém oddělení apod.) proveďte hygienickou dezinfekci rukou
  • dodržujte respirační etiketu
  • dodržujte objednací časy a omezte pobyt v čekárnách na co nejkratší dobu
  • z preventivních důvodů použijte při ambulantním ošetření ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2
  • při návštěvě na lůžkovém oddělení a přímém kontaktu s pacientem použijte ochranu dýchacích cest, optimálně FFP2 a ponechte si ji po celou dobu návštěvy Vašich blízkých, v případě, že máte příznaky respiračního onemocnění, návštěvu odložte
  • pro ochranu a bezpečnost hospitalizovaných pacientů respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu
  • v případě potřeby (izolační režim pacienta) použijte všechny doporučené ochranné pomůcky.

 

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.