Laboratorní příručka

Oddělení patologie

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

 

 

LP A-02 Obsah

LP A-01 Úvodní slovo

 

 B  Informace o laboratoři

 LP B-01 Identifikace laboratoře

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře, úroveň a stav

 LP B-04 Organizace laboratoře

 LP B-05 Spektrum nabízených služeb

 

 C  Manuál pro odběry primárních vzorků

 LP C-01 Zákl.pravidla histol a cytol. odběru

 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-04 Odběr materiálu

 LP C-05 Odběr materiálu na speciální vyšetřen

 LP C-06 Identifikace pac. na žádance a  označ

 LP C-07 Množství vzorku

 LP C-08 Nezbytné operace se vzorkem, stabil.

 LP C-09 Zákl. info k bezp.práce se vzorky

 LP C-10 Infor. k dopravě vz. a zajištění svoz

 

 D  Preanalytické procesy v laboratoři

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Pravidla pro příjem těl zemřelých

 LP D-03 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzork

 LP D-04 Postupy při nesprávné identifikaci vz

 LP D-05 Vyšetření ve smluvních laboratořích

 

 E  Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 LP E-02 Informace o vydávání výsledků

 LP E-03 Změny výsledků a nálezů

 LP E-04 Intervaly od dodání vz. k vydání výsl

 LP E-05 Způsob řešení stížností

 LP E-06 Konzultační činnost laboratoře a vydávání potřeb

 

 LP F Abecední seznam laboratorních vyšetření

 LP G Vzory požadavkových listů

 

verze 6.00

zpracoval: ved. laborant Pavlína Chyšková

schválil: prim. MUDr. Dana Cempírková

platnost od 08. 02. 2021

platnost do 08. 02. 2022