Dobrovolníci v Jindřichohradecké nemocnici

V Nemocnici v Jindřichově Hradci se za několik let fungování programu „Nemocniční dobrovolníci“, zapojila a vystřídala již početná skupina ochotných a obětavých lidí.

Na samotném počátku hlavní sestra Bc.Dana Běhounová oslovila zkušenou empatickou zdravotní sestru Hanu Novotnou, která se s nadšením, spolu se svojí kamarádkou magistrou Jiřinou Holoubkovou, nechala proškolit koordinátorem dobrovolnické služby Mgr. Benjaminem Krausem a obě vytrvale sloužily tři roky až do konce loňského školního roku.
Poté, ve spolupráci s ředitelkou Střední zdravotnické školy PhDr. Bělou Pickovou, učitelkou
Mgr. Naďou Kalábovou a za přispění dalších kolegyň, byla každoročně proškolena řada studentek, které si tuto službu vyzkoušely. Pouze některé ale byly schopné, vzhledem k náročným studijním podmínkám, sloužit déle než jeden rok. Díky této službě se učily komunikovat s pacienty, aktivně naslouchat a tím vhodným způsobem zjistit jejich potřeby. Tento mimoškolní program přispívá k rozvíjení osobnosti, empatickému jednání a tím i způsobilosti v následné profesi zdravotních a sociálních pracovníků.
Do dobrovolnického programu se přihlásili a zapojili také lidé velmi časově vytížení.
Ještě letos v nemocnici sloužila po své práci vedoucí ekonomka Ing. Jana Stránská. V současnosti zde působí zahradní architekt Ing. Martin Charvát, asistentka pedagoga Radka Hurych Hájková, dvě administrativní pracovnice – Ludmila Hanzalová Irena Gabašová, profesorka PhDr. Miroslava Chroboková a student posledního ročníku Gymnasia v J. Hradci, Marek Vojáček.
Dobrovolníci v jindřichohradecké nemocnici svou bezprostředností vnášejí mezi pacienty radostnou atmosféru a svým empatickým chováním jim pomáhají se přenést přes nesnadné týdny i měsíce, strávené na nemocničním lůžku.
Patří jim proto i v závěru roku poděkování za jejich ochotu vnímat a nést potřeby druhých.
Čas, který darují svou službou nemocným, je tím nejhezčím dárkem.
Benjamin Kraus
nemocniční kaplan