Antibiotický týden v nemocniční lékárně

I letos se lékárna jindřichohradecké nemocnice zapojuje do akce Antibiotický týden v lékárnách, který se koná ve dnech 18.11.-24.11.2019 a iniciuje ho již desátým rokem Česká lékárnická komora. Jedná se o kontaktní kampaň zaměřenou na pacienty s cílem zvýšit povědomí o správném užívání antibiotik.

 

„Letošní kampaň je primárně zaměřena na informování veřejnosti o nevhodných a mnohdy až nebezpečných kombinacích antibiotik s jinými léky, potravinami a nápoji. Výsledkem mohou být výrazné nežádoucí účinky nebo snížená účinnost, která nemusí stačit k likvidaci infekce. Naopak i antibiotika mohou způsobit změnu účinku jiného léku. O správném užívání antibiotik by se pacienti vždy měli poradit se svým lékárníkem. Díky zodpovědnému přístupu k užívání budou antibiotika účinná nejen dnes pro naše děti, ale v budoucnu též pro další generace.“ popisuje zapojení lékárníků do kampaně Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

 

V obou výdejních částech nemocniční lékárny poskytnou v těchto dnech lékárníci pacientům rozšířené poradenství k užívání antibiotik i letáčky s praktickými informacemi.

 

Poster