Ambulance pro léčbu bolesti

Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Telefon: 384 376 259
Ordinující lékař: MUDr. Eva Zýková
Umístění: areál NEMJH, poliklinika, 2. patro, č. dveří 2.51
Ordinační hodiny
Středa: 06:30 – 15:00