Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v roce 2020 opětovně uspěla v žádosti o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji“.

 

Získala tak významnou částku z rozpočtu Jihočeského kraje, jež přispěje k získání a udržení kvalifikovaného personálu, který bude poskytovat kvalitní péči obyvatelstvu ve spádové oblasti.

Na základě smlouvy č. SDO/OEZI/1413/20 o poskytnutí dotace by přiznaná částka ve výši 160 000 Kč měla být uhrazena Jihočeským krajem ex ante po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje.