PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme společnosti  E.ON Distribuce, a.s.  za poskytnutý finanční dar ve výši  101 tis. Kč, který bude použit na nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zdravotnický personál naší nemocnice.

 

Velice si vážíme této pomoci, která přispěje k ochraně zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i pacientů.