Nový transportní ventilátor na novorozenecké JIP

Velmi děkujeme Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek ve výši 500.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem transportního ventilátoru pro novorozeneckou JIP.

 

Velice si této podpory vážíme.

 

Fotky