Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Zdravotně sociální služby

Michaela Svobodová Zdravotně sociální pracovnice
Mgr. Michaela Švobová
Tel.: +420 384 376 241 / +420 607 671 331
E-mail: svobova@nemjh.cz / socialni@nemjh.cz

Konzultace se zdravotně sociální pracovnicí je možná denně od pondělí do pátku po telefonické domluvě.

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Jejím cílem je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným, kteří se dostali do obtížných životních situací. Dalším cílem je zjistit, odstranit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na vzniku onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Snaží se o uspokojení psychosociálních potřeb klienta, včetně duchovních potřeb.

Zdravotně sociální pracovnice poskytuje pomoc klientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit klientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc. Pokud návrat klienta do jeho přirozeného prostředí není z nějakého důvodu (např. zdravotního, psychického, socio-ekonomického) možný, zdravotně sociální pracovník se snaží pro klienta zprostředkovat následnou péči v odpovídajícím zdravotnickém nebo nezdravotnickém zařízení. Následná péče je pro klienta zajišťována vždy v průběžné konzultaci a vzájemné spolupráci s ošetřujícím lékařem, zdravotní a rehabilitační sestrou.

Nejčastěji poskytujeme pomoc klientům z důvodu:

 • věku (ohrožené skupiny – senioři, děti)
 • osamělosti
 • dlouhodobé a nevyléčitelné nemoci
 • handicapu (pohybový, smyslový, mentální…)
 • psychického onemocnění
 • demence
 • závislosti (alkohol, drogy…)
 • nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší)
 • hmotné nouze

Činnosti zdravotně sociální pracovnice:

 1. Poskytuje základní sociálně právní poradenství (podávání žádostí o příspěvek na péči, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, důchodové zabezpečení, informace a kontakty na sociální zařízení a agentury domácí péče, ………)
 2. Svou účastí na lékařských i ošetřovatelských vizitách provádí sociální prevenci zaměřenou na vyhledávání jedinců, kteří se ocitli nebo mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci.
 3. Provádí sociální šetření u lůžka, a to především u klientů, kteří jsou sociálně rizikoví, tzn. nemají domov, rodinu či blízkou osobu, která by se o ně postarala, jsou imobilní a nesoběstační.
 4. Pomáhá zajišťovat duchovní službu u lůžka klienta.
 5. Pomáhá zajišťovat následnou lůžkovou péči – zdravotní i sociální (léčebny, domovy seniorů, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy…).
 6. Pomáhá zajišťovat terénní služby (domácí pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).
 7. Pomáhá ve spolupráci s lékaři vyřizovat plné nebo částečné uhrazení kompenzačních pomůcek pojišťovnou.
 8. Spolupracuje a je neustále v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení (obecní úřady, domovy seniorů, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační ústavy, dětské domovy, hospice, ústavy sociální péče, azylové domy).

Dokumenty ke stažení

Informace pro pacienty o navazujících službách
Informace pro pacienty o navazujících službách
Formát souboru - PDF
24/06/2015
174.5 KB

Informace pro pacienty o navazujících službách
Informace pro pacienty o navazujících službách

19/06/2015
61.5 KB

Kulturní akce Nemocnice Jindřichův Hradec
Kulturní akce Nemocnice Jindřichův Hradec
Formát souboru - PDF
27/01/2014
133.3 KB

Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele
Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele
Formát souboru - PDF
29/03/2013
48.7 KB

Žádost o poskytnutí sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby
Formát souboru - PDF
24/06/2015
132.9 KB

Žádost o poskytnutí sociální služby
Žádost o poskytnutí sociální služby

19/06/2015
115.5 KB

Základní informace o Oddělení sociálních lůžek
Základní informace o Oddělení sociálních lůžek

19/06/2015
50.0 KB

Základní informace o OSL
Základní informace o OSL
Formát souboru - PDF
24/06/2015
62.7 KB

Copyright © 2011 - 2018 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
Tyto stránky již navštívilo  lidí
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví